Vertrouwenspersoon

Met al jouw vragen of klachten over Siriz kunt je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem of het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij ondersteunen en adviseren jou gratis als je een klacht wilt indienen over Siriz. De vertrouwenspersonen stellen jouw belang voorop. Zij zijn onafhankelijk en niet in dienst van Siriz.

 

Jonger dan 18 jaar?

Minderjarige cliënten kunnen terecht bij het Jeugdstem via tel. 088 – 555 1000 of neem hier contact op.  Voor meer informatie kun je ook terecht op www.jeugdstem.nl.

 

Ouder dan 18 jaar?

Meerderjarige cliënten kunnen contact opnemen met het CBKZ via e-mail vertrouwenspersoon@cbkz.nl of tel. 0183 – 682829.

 

In de klachtenprocedure van Siriz kun je lezen hoe Siriz jouw klachten behandelt en ter harte neemt.