Vertrouwenspersoon

Met al jouw vragen of klachten over Siriz kunt je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ of het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij ondersteunen en adviseren jou gratis als je een klacht wilt indienen over Siriz. De vertrouwenspersonen stellen jouw belang voorop. Zij zijn onafhankelijk en niet in dienst van Siriz.

 

Jonger dan 18 jaar?

Minderjarige cliënten kunnen terecht bij het AKJ via tel. 088 – 555 1000 of e-mail info@akj.nl. In deze folder lees je wat het AKJ precies voor je kan betekenen. Voor meer informatie kun je ook terecht op www.akj.nl.

 

Ouder dan 18 jaar?

Meerderjarige cliënten kunnen contact opnemen met het CBKZ via e-mail vertrouwenspersoon@cbkz.nl of tel. 0183 – 682829.

 

In de klachtenprocedure van Siriz kun je lezen hoe Siriz jouw klachten behandelt en ter harte neemt.