Onbedoeld zwanger, nog geen 27 jaar en financiële ondersteuning nodig? Tienermoederfonds helpt!

Stichting Tienermoederfonds heeft als doel financiële ondersteuning te bieden aan jonge vrouwen in Nederland die onverwacht zwanger zijn geraakt. Maatschappelijk werkers of hulpverlenende instanties die jonge (aanstaande) moeders begeleiden, kunnen een aanvraag indienen bij ons fonds. Het fonds is bedoeld voor moeders tot 27 jaar. Met de financiële bijdrage kan worden voorzien in middelen voor het (ongeboren) kind, die zorgen voor een veilige en goede start voor de moeder en haar kindje.

 

De specifieke voorwaarden voor het toekennen van de gift kun je hier lezen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

 

Aanvraagformulier financiële ondersteuning

 

Perspectief

Siriz biedt zorg en ondersteuning aan moeder en kind in een sociaal kwetsbare situatie. Zowel voor als na de bevalling. Het aanvullend en onder voorwaarden financieel hulp bieden sluit goed aan op deze doelstelling. Met de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor andere hulpverlenende instanties wil Siriz graag hulp bieden aan jonge moeders die geen cliënt van Siriz zijn. Met het oprichten van de Stichting Tienermoederfonds Nederland, willen we vraag (nood van tienermoeders) en aanbod (financiële en materiële hulp) aan elkaar verbinden. Het fonds kan onmogelijk voorzien in alle behoeften van tienermoeders en andere jonge moeders, maar het is een aanzet om met name in de beginfase de meest essentiële nood te lenigen. Daarmee biedt het perspectief voor jonge moeders.

 

Doneer!

Jonge moeders blinken vaak uit in doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ze weten in veel gevallen heel goed wat ze willen voor zichzelf en vooral voor hun kind, mits ze daartoe op weg geholpen worden en ze een stabiele omgeving voor zichzelf en hun kind kunnen creëren. Het scheppen van die voorwaarden is soms wél een probleem. Daar wil het Tienermoederfonds iets aan doen. Daarom hebben we gekeken naar wat er nodig is jonge (aanstaande) moeders te ondersteunen in aansluiting op wat er al gedaan wordt. Daarvoor is met name geld nodig. Met uw bijdrage kunnen we tijdelijk en op maat helpen bij huisvesting, het kopen van de meest essentiële spullen en een goede start aan het ouderschap.

 

Doneer aan het Tienermoederfonds

 

Neem contact met ons op!

U kunt contact opnemen met Stichting Tienermoederfonds Nederland via tienermoederfonds@siriz.nl. Wij proberen dan zo snel mogelijk terug te bellen of te mailen. Graag horen we wanneer er vragen zijn over de mogelijkheden rondom de financiering van tienermoeders en/of hoe hulp kan worden geboden. Helaas kunnen wij geen giften ontvangen in de vorm van goederen. Hiervoor hebben we geen opslagplaats.

 

Contactgegevens:

Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN  GOUDA

T 085-130 1570

E: tienermoederfonds@siriz.nl

 

Aanvraagformulier financiële ondersteuning Doneer aan het Tienermoederfonds