Klachtenprocedure

Siriz doet er alles aan om goede preventie, ondersteuning en zorg te bieden. Ook willen we graag dat je je veilig voelt in het contact met Siriz. Het kan zijn dat er iets misgaat of dat je ergens niet tevreden over bent. Wij horen dit graag. Dat helpt jou en ons verder.

 

Als je graag ondersteuning wilt bij het bespreken van je klacht of ongenoegen of bij andere onderdelen van onze klachtenprocedure, dan kan dat. Je kunt bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend vragen om je te helpen. Je kunt, als je minderjarig bent, ook gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van JeugdStem. Als je meerderjarig bent kun je daarvoor terecht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).

 

Er zijn meerdere manieren waarop je een klacht of ongenoegen kenbaar kan maken. Ook als je ongewenst gedrag wilt melden of onheus bejegend bent kun je kiezen uit verschillende meldingsmogelijkheden. Je kiest zelf bij wie je je klacht indient en hoe. Dit kan mondeling en schriftelijk.

 

Bespreekbaar maken

In veel gevallen kan onvrede worden weggenomen door er met elkaar over te praten, zodat we het signaal ter harte kunnen nemen en er iets aan kunnen doen. Neem bij een klacht daarom gerust contact op met een medewerker van Siriz.

 

Online indienen

Je kunt je klacht of ongenoegen ook digitaal indienen bij de bestuurder van Siriz. Dit mag ook anoniem. De bestuurder van Siriz zal, als jij dat wilt, contact met je (laten) opnemen.

 

Klachtenfunctionaris

Ook kun je je wenden tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris vertelt je welke klachtmogelijkheden je hebt. De klachtenfunctionaris ondersteunt of bemiddelt bij het bespreken van een klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris je begeleiden als je jouw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie wilt indienen. De klachtenfunctionaris is in dienst van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) en is bereikbaar via het e-mailadres: klachtenfunctionarissiriz@cbkz.nl.

 

Klachtencommissie

Je hebt ook altijd het recht om contact te leggen met de door Siriz ingestelde onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt jouw klacht en geeft een advies aan alle betrokkenen over het oplossen ervan. De contactgegevens van de klachtencommissie zijn:

Klachtencommissie Siriz

T.a.v. ambtelijk secretaris

Antwoordnummer 570

4200 WB GORINCHEM

E-mail: klachtencommissiesiriz@cbkz.nl

 

Geschillen bij keuzehulp

Als je al hebt geklaagd over keuzehulp en je klacht niet goed is opgelost, dan kun je van je klacht een geschil maken. Dit geschil kun je indienen bij de website van de Geschillencommissie Zorg Algemeen (GZA).

Je kunt bij De Geschillencommissie Zorg Algemeen gebruikmaken van het gratis klachtenloket en/of een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Deze geschillencommissie behandelt geen klachten over hulp die wordt gefinancierd door gemeenten op basis van de Jeugdwet en/of de Wmo. Meer over het klachtenloket en de klachtenfunctionaris vind je op de website Klachtenloket Zorg.

 

Wie mag klagen?

  • jijzelf;
  • jouw wettelijk vertegenwoordiger;
  • iemand die jij machtigt;
  • jouw nabestaande.

 

Ben je minderjarig, dan mag ook worden geklaagd door:

  • één van jouw ouders, ook als zij geen gezag over jou hebben;
  • jouw voogd;
  • jouw pleegouder;
  • een nabestaande van jouw ouder(s), pleegouder(s) of voogd;
  • iemand anders die, samen met jouw ouder(s) gezag over je uitoefent.

 

Geheimhouding en dossiervoering

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat al jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

 

In de folder ‘Heb je een klacht? Wij horen het graag!’ staan de bovenstaande mogelijkheden ook op een rij. Meer over onze klachtenprocedure kun je vinden in ons Klachtenreglement Siriz.