Hulpverlening voor ouders of verzorgers

Misschien is uw dochter onbedoeld zwanger geraakt of heeft uw zoon een meisje zwanger gemaakt. Dat is een ingewikkelde situatie, ook voor u als ouders. Vindt u het moeilijk om met uw zoon of dochter om te gaan in deze situatie? Of komt u er niet uit samen met de ouders van de vriend of vriendin van uw kind? Dan kunt u voor hulpverlening terecht bij Siriz. Onze maatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd in de problematiek van onbedoelde zwangerschap. Onze hulpverlening is voor iedereen toegankelijk en beschikbaar. Praat erover met onze collega’s. Wij luisteren en helpen u graag. Ook bieden we nazorg. Wij vinden het erg belangrijk om betrokken te zijn tijdens het bespreken en maken van moeilijke keuze’s. U en uw kind zijn niet alleen!

 

Bel 0800 440 00 03 WhatsApp 06 24 90 75 55 Chat met ons Stuur een e-mail

 

Voorlichtingslessen
Naast hulpverlening biedt Siriz, in het kader van preventie, voorlichtingsprogramma’s op scholen, in kerken en parochies, bij clubs en verenigingen. Deze programma’s maken jongeren bewust en weerbaar op het gebied van seksualiteit, relaties, onbedoelde zwangerschap en de waarde van het menselijk leven. Daarnaast verzorgen we ouderavonden op school om als ouders onderling over dit lastige thema te spreken. U krijgt handvatten om hierover het gesprek met uw kind te voeren.
Lees op onze site verder voor tips om seksualiteit en onbedoelde zwangerschap bespreekbaar te maken.

 

Weet je niet wat je moet doen? Informeer uzelf anoniem via de website van de Kinderbescherming. Via deze website wint u informatie in over wat u kunt doen als ouder of verzorger.

 

Bel 085 130 15 70  Stuur ons een e-mail