Opvanggezinnen

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze klanten. Bij Siriz werken circa 40 medewerkers. Een deel ervan is werkzaam op het kantoor in Gouda. Een ander deel elders in het land.

 

Wij zijn op zoek naar

Opvanggezinnen en tijdelijke woonruimtes

 

Functieprofiel opvanggezin

Een opvanggezin biedt een Siriz cliënt tijdelijk een stabiele woonomgeving aan. Dit is alleen mogelijk als Siriz een contract heeft met de gemeente van uw woonplaats.
Wilt u weten of dit voor uw gemeente geldt? Neem dan vrijblijvend contact op met de vrijwilligersadministratie.

Siriz onderscheidt drie types cliënten:

 

1. (Minderjarige) cliënten waarvoor het goed is dat zij tijdelijk in een andere omgeving kunnen verblijven. Van belang is dat hen een huiselijke omgeving geboden wordt en dat er regelmatig een van de ouders van het opvanggezin thuis is.

2. Volwassen vrouwen die al een vrij grote mate van zelfstandigheid hebben. Voor deze cliënten is het prettig als zij kunnen beschikken over een redelijk zelfstandige ruimte waarbij voor de cliënt een zekere mate van privacy gewaarborgd is.

3. Cliënten vanuit een instabiele situatie. Deze cliënten kunnen zich daardoor moeilijker aanpassen aan een normale gezinssituatie. Voor een opvanggezin is het van belang dat zij hiermee kunnen omgaan, grenzen kunnen aangeven en structuur bieden.

 

De voorkeur gaat uit naar opvanggezinnen die voor de cliënt een eigen woonruimte met douche en toilet beschikbaar hebben. Opname in het opvanggezinnenbestand betekent niet automatisch dat u regelmatig een cliënt in uw gezin geplaatst krijgt. Of er inderdaad een cliënt bij u geplaatst gaat worden hangt van veel factoren af. Siriz probeert cliënten altijd eerst in hun eigen netwerk te plaatsen.

 

Het komt voor dat Siriz een cliënt rechtstreeks bij een opvanggezin moet onderbrengen. Bij crisisplaatsing gaat Siriz na akkoord van een opvanggezin direct tot plaatsing over. Een crisisplaatsing kan in duur variëren, van enkele nachten tot maximaal zes weken.

 

 

Wat vragen wij?

  • het opvanggezin is in staat een stabiele leefomgeving aan cliënten te bieden;
  • gezinsleden onderschrijven de visie van Siriz;
  • het opvanggezin voelt zich thuis bij de kernwaarden van Siriz;
  • ervaring met pleegzorg of met moeilijk opvoedbare jongeren is een pré;
  • een passende opleiding is geen vereiste, wel een pluspunt;
  • het opvanggezin beschikt over voldoende mogelijkheden (tijd) en vaardigheden voor een goede omgang met jongeren met veelzijdige problematiek;
  • gezinsleden hebben respect voor de privacy van de cliënt.

 

Het aanbod

De ontvangen huur varieert van €300 tot €450 indien eten en drinken bij in is begrepen. Beschikt een cliënt niet over een aansprakelijkheidsverzekering, dan kan eventuele schade veroorzaakt door de cliënt gedeclareerd worden bij de aansprakelijkheidsverzekering van Siriz. Daarnaast kunnen opvanggezinnen rekenen op:

  • uitdagende en zinvolle werkzaamheden;
  • persoonlijke coaching en opleidingstrajecten;
  • een jaarlijks ontmoetingsmoment met alle Siriz-vrijwilligers.

 

Tijdelijke woonruimte

Heeft u tijdelijke woonruimte voor een cliënt beschikbaar? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt uw aanbod mailen naar vrijwilligersadministratie@siriz.nl.

 

 

Interesse?

Aanmelden voor deze functie kan door een mail te sturen met je motivatie, beschikbaarheid (per week) en cv naar vrijwilligersadministratie@siriz.nl.
Geef in de mail duidelijk aan voor welke vrijwilligersfunctie(s) je je aanmeldt.