Voorwaarden voor toekenning financiële ondersteuning door St.Tienermoederfonds Nederland

Voorwaarden Tienermoederfonds:

 • Het verloop van de aanvraag kan tot 3 weken in beslag nemen.
 • De moeder is niet ouder dan 27 jaar.
 • Moeder is verblijvend in Nederland.
 • Moeder is zwanger van haar eerste of tweede kindje.
 • Moeder heeft geen of een laag inkomen.
 • Het jongste kind is niet ouder dan 1 jaar.
 • De aanvraag wordt gedaan voor middelen ten behoeve van het (ongeboren) kind.
 • Maximaal aan te vragen bedrag is € 750.00, per aanvraag een wordt éénmalig toegekend.
 • Gift wordt gestort op de rekening van de aanvragende hulporganisatie, welke toeziet op de juiste besteding van de gift.
 • Voor de juiste besteding van de gift kan steekproefsgewijs een bewijs worden opgevraagd (denk aan factuur/aankoopbewijs).
 • Correspondentie over de aanvraag, over de toekenning of afwijzing verloopt via de aanvragende hulorganisatie.
 • Bij twijfel over de hoogte van het aangevraagde bedrag raadplegen wij de kosten van het NIBUD en wordt het aangevraagde bedrag aangepast.
 • Elke aanvraag wordt individueel afgewogen door een onafhankelijke commissie.

Bij vragen of twijfel over de bovenstaande voorwaarden, neem gerust telefonisch contact met ons op.