Professionals en verwijzers

Expertise op het terrein van onbedoelde zwangerschap en meer

Siriz is een professionele organisatie met expertise op het gebied van onbedoelde zwangerschappen. Wij bieden kortdurende en langdurende psychosociale hulpverlening. Verder bieden wij opvang en begeleiding aan (aanstaande) jonge moeders die in de leef- en leerhuizen wonen in Gouda, Groningen en Delft. In deze zorg locaties zetten wij de bewezen effectieve methode Krachtwerk in.

 

Effectieve methode Krachtwerk

Gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving en versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten, waarbij het draait om de werkrelatie tussen de client en begeleider. Daarnaast zijn er vooraf geen grenzen gesteld aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving. Verder is Krachtwerk gericht op zelfsturing en dienen de keuzes van de cliënten als vertrekpunt. Lees op de website van Krachtwerk hoe Krachtwerk wordt ingezet.

 

Ons professionals bieden begeleiding bij:

• Zwangerschap;
Het maken van keuzes;

Postabortus-hulpverlening;
Hulp bij een zorgwekkende 20-wekenecho;
Bij het vertrouwelijk bevallen;
Bij het plaatsen van een kind in een pleeggezin;
Begeleiding bij afstand ter adoptie;
Diverse soorten opvang voor jonge moeders;

Nurture and Play;
• Als laatst het geven van consults aan professionals, zoals: algemeen maatschappelijk werk, jeugdteams, sociaal wijkteams, artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers in het ziekenhuis, zorgverleners en docenten.

 

Begeleiding of doorverwijzing

Voor begeleiding, doorverwijzen of advies rondom de situatie van uw cliënt, leerling of patiënt, kunt u contact opnemen met onze maatschappelijk werkers op een van de onderstaande manieren. Vraag voor een langdurige begeleiding Wmo of Jeugdwet aan. Een uitzondering daarop vormen de trajecten voor keuzebegeleiding en begeleiding bij vertrouwelijk bevallen. Tot slot zijn er situaties waarin gebruik gemaakt kan worden van een pgb. Lees op de website van de Rijksoverheid of u hiervoor in aanmerking komt.

Meer weten over de visie van Siriz en de uitgangspunten in onze hulpverlening?

 

Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ)

Siriz en JSO initieerden in 2016 en 2017 een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Met het programma JOOZ (Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger), willen we met gemeenten en organisaties de handen ineenslaan om de kwaliteit van preventie en ondersteuning te verbeteren en expertise lokaal te borgen.

 

Bel 0800 440 00 03  Stuur een e-mail Zoek een hulppost