Periodieke schenking

Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Hierbij gaat u een overeenkomst aan waarmee u vastlegt Siriz voor een bepaald bedrag jaarlijks te steunen. De hoogte van dit bedrag bepaalt u uiteraard zelf. Geven via een periodieke schenking is eenvoudig en snel te regelen.

 

Voordeel voor u

Het grote voordeel van periodiek schenken is dat u uw gehele gift bij uw belastingaangifte mag aftrekken. Voor gewone giften geldt dat alleen donaties boven de drempel van 1% van uw belastbaar inkomen en onder het plafond van 10% van uw belastbaar inkomen aftrekbaar zijn. Voor giften die door middel van een periodieke schenking worden gedaan gelden deze drempel en plafond niet, ze zijn altijd aftrekbaar.

 

Voorwaarden:

  • U schenkt jaarlijks of in termijnen een vast bedrag aan Siriz;
  • De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf;
  • U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar;
  • U kunt de overeenkomst vast laten leggen in een notariële akte, maar dit is niet verplicht.


Werkwijze

Als u de overeenkomst niet vastlegt in een notariële akte, is een schenkingsovereenkomst nodig om uw gift volledig te mogen aftrekken van uw belastbaar inkomen. De benodigde documenten vindt u hieronder. Wanneer u beide overeenkomsten ingevuld en getekend aan ons terugstuurt, ontvangt u van ons vervolgens een mede ondertekend exemplaar retour.

 

Formulier periodiek schenken (exemplaar voor schenker)
Formulier periodiek schenken (exemplaar voor Siriz)

 

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor Siriz. U moet de getekende overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

 

ANBI

Siriz is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Siriz fiscaal aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels. Het betekent ook dat Siriz geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen.

 

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van periodiek schenken aan Siriz, neemt u dan gerust contact op via 085 130 15 70 of per e-mail info@siriz.nl.