Nurture & Play

Nurture and Play: Beleef plezier in het ouderschap

Tegenstrijdige gevoelens tijdens de zwangerschap en na de bevalling komen vaak voor. Bij 1 op de 10 moeders leiden ze tot depressie. Dit kan negatieve invloed hebben op de interactie tussen ouder(s) en kind en vergroot het risico op gedragsstoornissen bij kinderen. Een goede, veilige gehechtheid kan dit voorkomen. Nurture and Play is een kortdurende en preventieve interventie die (aanstaande) ouder(s) de ruimte geeft plezier te beleven in het ouderschap. De interventie richt zich op het versterken van de emotionele verbinding tussen ouder en kind al tijdens de zwangerschap of in de eerste levensjaren van het kind. Nurture and Play helpt de ouder het vermogen te versterken om sensitief te reageren op de signalen van het kind.

 

Tijdens het programma staan we stil bij wat er in het (ongeboren) kind omgaat, maar ook bij hoe de ouder zich voelt.

 

Wat bereikten ouders met Nurture and Play?

 • Ouders ervaren meer zelfvertrouwen in hun rol als (aanstaande) ouder
 • Gevoelens en gedachten rondom de opvoeding zijn duidelijker
 • Ouders zijn zich meer bewust van de belevingswereld van hun kind
 • Ouders ervaren meer grip op negatieve gevoelens en gedachten
 • Ouders ervaren hoe leuk het is om ouder te zijn

https://www.youtube.com/watch?v=75QGlyv0ukU

 

Groeps- en gezinsinterventie

De interventie is een preventieve werkvorm voor zwangere vrouwen en ouders met jonge kinderen. De focus ligt op de relatie tussen het kind en de ouder. De methode, gebaseerd op Theraplay® en Mentalized Based Treatment, versterkt de sensitiviteit, het mentaliserend vermogen en het reflectievermogen van de ouder. De interventie omvat ervaringsgerichte activiteiten en reflectieve momenten en kan worden ingezet voor het gezin of in groepsvorm. De effectiviteit van Nurture and Play is wetenschappelijk geëvalueerd (Salo et al. 2019).

 

 • Groepsvorm
  De groep bestaat uit maximaal vier ouders onder leiding van twee groepsleiders. De groep komt elf keer samen vanaf de zwangerschap en daarna. Bij deze vorm horen ook enkele individuele huisbezoeken.
 • Gezinsvorm
  De interventie in het gezin vindt zes tot elf keer plaats onder begeleiding van een gecertificeerd Nurture and Play practitioner met een ouder of beide ouders, thuis of op de hulppost van Siriz.

 

Online folders

Voor Nuture and Play zijn folders ontwikkeld voor zowel cliënten als professionals.
Je vindt de folders hier:


Praktisch

Nurture and Play is vrijwillig en financiering vindt plaats op indicatie van de gemeente. Aanmelden kan via de maatschappelijk werkers van Siriz, de online folder of via hulp@siriz.nl.