Collecteren

Collecteren voor Siriz

We stellen het zeer op prijs als u voor Siriz een collecte wilt houden. Hiermee zorgt u ervoor dat wij preventie, ondersteuning en zorg kunnen blijven aanbieden. Om geïnteresseerden te informeren over het werk van Siriz hebben wij verschillende materialen beschikbaar. Bijvoorbeeld onderstaand filmpje of  een PowerPointpresentatie van Siriz. Heeft u meer informatie of andere middelen nodig? Neem hiervoor contact met ons op via communicatie@siriz.nl.

 

 

Online collecteren

Siriz biedt de mogelijkheid om online een collectebus aan te maken.
Lees verder. 

 

Bankrekeningnummer

Wij vragen u vriendelijk om uw collectebijdrage over te maken op Rabobank NL06RABO0146267508 (BIC: RABONL2U). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun. Wij stellen deze zeer op prijs.