Franchisers

 

blije vrouwen met kind geholpen door siriz

 

Wilt u een tijdelijk thuis bieden voor kwetsbare tienermoeders?

Droomt u over het starten van een opvanghuis voor jonge moeders?

Of wilt u hulp bij een bestaand opvangproject?

 

Samenwerken met Siriz? Dat kan!

 

Siriz is de specialist op het gebied van onbedoelde zwangerschappen. Wij hebben diverse zorglocaties en stellen onze expertise graag beschikbaar.

 

Wanneer kiezen voor samenwerking?

 • U hebt hart voor (jonge) moeders die in een moeilijke situatie zitten.
 • U vindt elk mens waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren kind.
 • U vindt het belangrijk om in schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap perspectief te bieden.
 • U wilt zich inzetten voor zorg aan moeder en kind, voor en na de bevalling.
 • U hebt een locatie (op het oog) die geschikt lijkt voor de opvang van (jonge) moeders.

 

Maar…

 • U weet niet of dit financieel wel haalbaar is.
 • U weet niet of er voor uw plannen een contract met een gemeente voor Jeugdwet of Wmo nodig is.
 • U hebt hulp nodig bij het opstellen van een bedrijfsplan.
 • U hebt administratieve ondersteuning nodig bij de verwerking van declaraties voor gemeenten.
 • U hebt specifieke software nodig.
 • U wilt weten welke kwaliteitsregels en protocollen gelden in uw situatie.
 • U bent benieuwd naar effectieve methodieken.
 • U zou graag deskundig personeel inhuren of willen meedoen aan deskundigheidsbevordering.

 

Dan gaan wij graag vrijblijvend het gesprek met u aan!

 

“Na jaren van voorbereiding hebben we inmiddels onze deuren geopend voor jonge moeders. In de voorbereiding vonden we het belangrijk aan te sluiten bij een organisatie die kennis en ervaring heeft met deze doelgroep. We zijn blij met de goede samenwerking die we met Siriz hebben om alles professioneel op te kunnen zetten.”  

Leef-/leerhuis Timohuis, Sliedrecht

 

Over Siriz

Siriz bestaat 10 jaar en is de specialist op het gebied van preventie van en hulp bij onbedoelde zwangerschappen. Siriz geeft preventielessen en biedt hulp aan vrouwen die een keuze moeten maken over het uitdragen of afbreken van een onbedoelde zwangerschap. De maatschappelijk werkers van Siriz bieden hulp in tijdens een keuzehulpgesprek. Dit kan zowel digitaal als op een van de hulpposten van Siriz of bij de cliënt thuis.

 

Naast de hulp bij het maken van een keuze over de onbedoelde zwangerschap biedt Siriz ook ambulante hulp. Hierbij moet u denken aan hulp bij relaties, werk, school, financiën of woonruimte.

Siriz heeft afgelopen decennium 300 jonge (aanstaande) moeders opgevangen in meerdere zorglocaties. Deze meisjes en vrouwen verblijven voor de geboorte van hun kind tot aan het eerste levensjaar in een voorziening voor beschut of beschermd wonen.

 

“Wij werken al jaren fijn samen met Siriz. Siriz regelt voor ons onder andere de contracten met de gemeente. Ook maken we graag gebruik van het elektronisch cliëntendossier van Siriz. Door goede samenwerking houd je meer tijd over voor de zorg aan cliënten. Daar doe je het toch voor!?”

Leef-/leerhuis Chavah, Groningen

 

Past uw idee bij onze visie?

Siriz biedt in sociaal kwetsbare situaties zorg aan moeder en kind, voor en na de bevalling. Bij een onbedoelde zwangerschap is het vaak in eerste instantie de aanstaande moeder die om ondersteuning vraagt en begeleiding of zorg nodig heeft. In het belang van een goede start voor het kind is het daarnaast belangrijk om ook samen met de moeder de mogelijkheden te onderzoeken om de vader te betrekken en deze ook te begeleiden bij het oppakken van de vaderrol. Vaders zijn als opvoeders immers even belangrijk als moeders, al wordt hun rol vaak onderschat.

 

Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind. Siriz begeleidt de (aanstaande) ouders daarom tijdens de zwangerschap en in de eerste periode na de geboorte bij het bieden van de randvoorwaarden voor een goede start voor hun kind. Uit onderzoek blijkt immers dat de periode van conceptie tot twee jaar na de geboorte cruciaal zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Belangrijke factoren hierbij zijn ervaringen tijdens de zwangerschap en in de relatie tussen ouder en kind, blootstelling aan toxische stress (ten gevolge van fysieke of psychische problemen, relationele problemen, onverwerkt trauma, armoede of sociaal isolement) en alcohol- of drugsgebruik.

 

De begeleiding richt zich daarom op het positief beïnvloeden van de bovengenoemde factoren. Hierbij is er speciale aandacht voor veelvoorkomende risico’s bij kinderen van jonge ouders. Kinderen van jonge ouders groeien relatief vaker op in armoede, worden vaker het slachtoffer van mishandeling en verwaarlozing, hebben vaker emotionele en/of gedragsproblemen en hebben minder gunstige ontwikkelingskansen. Tijdens de ondersteuning en zorg wil Siriz deze risico’s verminderen met gerichte interventies op de ouders en het kind.

 

Ten slotte richt Siriz zich ook op het voorkomen van herhaling van een onbedoelde zwangerschap. Ook hier wordt in de begeleiding aandacht aan besteed.

 

De basis van de werkwijze in de woonvoorzieningen wordt gevormd door de methodiek Krachtwerk. In deze methode staat herstel centraal. Herstel betekent meedoen, erbij horen, een goed gevoel over jezelf krijgen en houden en eigen regie. Herstel impliceert het hebben van ambities. Jonge ouders geven te kennen dat zij iets van hun eigen leven en dat van hun kind willen maken.

 

Contact

Wilt u graag verder spreken over de mogelijkheden om met Siriz samen te werken? Neem dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken via  tel. 085 130 15 70 .