Zwanger en je school/studie

Als je kiest voor het uitdragen van je zwangerschap, heeft dit gevolgen voor je studie of opleiding. Door de zwangerschap, bevalling en opvoeding van je kind kun je gemakkelijk vertraging oplopen. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken met je school of opleiding. De maatschappelijk werker van Siriz denkt met je mee over deze afspraken, hoe je in gesprek gaat met school en welke hulp er nog meer is voor studerende moeders, bijvoorbeeld op financieel gebied. Neem contact met ons op via één van onderstaande knoppen.

 

Jonger dan 18 jaar?

Jongeren in de leeftijd tot 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat je een startkwalificatie hebt (een diploma op havo, vwo of mbo 2, 3 of 4-niveau) of totdat je 18 jaar wordt. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.
Neem contact op met je mentor of studiebegeleider om een plan op te stellen en afspraken te maken over de periode rond de bevalling en daarna. Als je op school zit, heb je geen recht op verlof zoals werkende vrouwen. Maar natuurlijk krijg je wel vrij rond de bevalling als je daarover goede afspraken maakt met school. De leerplichtambtenaar van de gemeente kan je ontheffing van de leerplicht of kwalificatieplicht geven voor de periode rond de bevalling. Neem ook contact op met de leerplichtambtenaar over hoe het de kwalificatieplicht in jouw gemeente precies geregeld is.

 

18 jaar of ouder?

Als je 18 jaar of ouder bent, hoef je niet meer verplicht naar school. Wel is het verstandig om je studie af te ronden, zodat je meer kans hebt op de arbeidsmarkt. Dat is goed voor de toekomst van jou en je baby. Neem contact op met je decaan of studiebegeleider voor een persoonlijk leerplan.

 

Financiële regelingen voor studerende moeders

Er bestaan financiële regelingen om je tegemoet te komen als je studievertraging oploopt. Deze zijn vaak afhankelijk van je leeftijd en situatie. We kunnen ons voorstellen dat het ingewikkeld is om dit uit te zoeken. De maatschappelijk werker van Siriz kan je er meer over vertellen. Samen met haar/hem kun je aan de slag om je geldzaken op orde te krijgen.

 

Stichting Steunfonds Studerende Moeders

Een van de organisaties die je kan helpen als studerende moeder is de Stichting Steunfonds Studerende Moeders. Zij ondersteunen en helpen jonge en alleenstaande moeders bij hun scholingsmogelijkheden (MBO, HBO &WO) en bij het vinden van een evenwichtig balans in het combineren van studie/werk/stage en zorg. Kijk voor meer informatie op hun website.

 

Bel 0800 440 00 03 WhatsApp 06 24 90 75 55 Chat met ons Stuur een e-mail