Zorgcoördinator

In uw werk als zorgcoördinator heeft u wellicht te maken (gehad) met leerlingen die onbedoeld zwanger zijn geraakt. Een onbedoelde zwangerschap is een complexe situatie, voor het meisje zelf, maar ook voor haar omgeving. Siriz geeft, in het kader van preventie, voorlichtingslessen op school. We maken jongeren bewust en weerbaar op het gebied van seksualiteit, relaties, onbedoelde zwangerschap en besteden aandacht aan de ontwikkeling van leven.

 

Maatwerk voorlichtingslessen

Onze preventiemedewerkers spitsen elke les toe op het niveau, de leeftijd en achtergrond van uw leerlingen. Door het gebruik van verschillende werkvormen worden jongeren in een veilige en open setting uitgedaagd om hun eigen mening en gedachten te verwoorden. Ieder jaar bereiken wij ruim 18.000 leerlingen met aansprekende gastlessen op het (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij leveren maatwerk en houden in onze lessen rekening met de signatuur of identiteit van de school.

'Een waardevolle voorlichting waarbij jongeren worden gestimuleerd zelf goed na te denken.'

G. de Groot (docent vo)

 

Ouderavonden en workshops

Naast het geven van voorlichtingslessen verzorgt Siriz ook ouderavonden, workshops en teamworkshops over seksualiteit, relaties en onbedoelde zwangerschappen. Bijvoorbeeld op de landelijke dag van de zorgcoördinator. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

 

Tarieven

Tarieven zijn op aanvraag.

 

Hulpverlening

Naast preventie biedt Siriz ook hulp aan leerlingen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Ook de leerkrachten, ouders en aanstaande vaders kunnen hierop een beroep doen.

 

 

Boek een les Bel 085 130 15 70  Stuur ons een e-mail  Download folder