Oppas (Gouda)

De zorglocaties van Siriz bieden een veilige plek voor jonge (aanstaande) moeders en hun kind. In Gouda heeft Siriz twee zorglocaties waar opvang en begeleiding wordt geboden: leef-/leerhuis De Regentes en een begeleid wonen huis. Bij deze zorglocaties begeleidt Siriz jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt en te maken hebben met verschillende problemen, waaronder persoonlijkheidsproblematiek en psychosociale problemen. De bewoonsters worden tijdens hun verblijf voorbereid op de bevalling, het moederschap en een zelfstandige toekomst, samen met hun kind. De jonge vrouwen ontvangen deskundige hulp in een huiselijke omgeving.

 

De oppasvrijwilligers leveren, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de medewerkers van de zorglocaties, een bijdrage aan het programma door op de kinderen te passen tijdens de leersessies die de jonge moeders volgen.

 

Wij zoeken per direct

 vrijwilligers die op dinsdag of donderdag (evt. om de week) willen oppassen
09:50 – 11:30 uur
niet tijdens schoolvakanties

 

 

Leersessies

Gedurende de week volgen de moeders die geen eigen dagbesteding hebben, zoals school of een baan, een vast programma dat wordt aangeboden door Siriz. Onderdeel van dit programma zijn de leersessies op de dinsdag- en donderdagochtend. Tijdens deze groepsbijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld: opvoeding & verzorging, veiligheid, zelfbeeld, sociale vaardigheden etc. De leersessies zijn bedoeld om op een interactieve manier van elkaar te leren. Tijdens de leersessies wordt er kinderopvang gerealiseerd binnen leef-/leerhuis De Regentes.

 

Takenpakket

• In samenwerking met een collega-vrijwilliger en/of woonbegeleider zorgdragen voor de baby’s tijdens de leersessies;
• Het voorbereiden van de oppasruimte;
• Moeders motiveren de kinderen te brengen en het oppaslijstje zorgvuldig in te vullen met aanwijzingen voor de verzorging van het kind;
• De oppasruimte opruimen na afloop;
• Op aanvraag bewoners ondersteunen bij overige zaken;
• Het verrichten van eventuele huishoudelijke activiteiten;
• Het mondeling en/of schriftelijk rapporteren van bijzonderheden over een individuele bewoner en/of haar kind of over het groepsproces;

 

Als vrijwilliger van de afdeling Zorg van Siriz

• ben je op dinsdagen of donderdagen beschikbaar voor het oppassen;
• heb je ervaring met het zorgen voor baby’s en zeer jonge kinderen;
• ben je eventueel op oproep beschikbaar voor oppas voor individuele bewoonsters;
• woon je één keer per kwartaal een vrijwilligersvergadering bij;
• ben je voor minimaal één jaar beschikbaar;
• neem je deel aan de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering die door Siriz worden aangeboden.

 

Trainingsdata

Om aan de slag te gaan als vrijwilliger op een van de zorglocaties volg je een verplichte training Meldcode.

De training vindt plaats op het hoofdkantoor van Siriz aan de Nieuwe Gouwe Westzijde 1 in Gouda.

 

Profiel

• je onderschrijft de visie van Siriz;
• je voelt je thuis bij de kernwaarden van Siriz;
• je onderschrijft de gedragscode;
• je wilt je belangeloos voor de jonge moeders inzetten;
• je beschikt over voldoende vaardigheden om goed om te kunnen gaan met jongeren met veelzijdige problematiek;
• je hebt respect voor de privacy van de bewoners;
• je bent ouder dan 21 jaar;
• je bent woonachtig in de regio Gouda;
• je spreekt goed Nederlands.

 

Siriz biedt

• uitdagende en zinvolle werkzaamheden;
• een vrijwilligersvergoeding;
• coaching en deskundigheidsbevordering;
• gezellige ontmoetingsmomenten met alle Siriz-vrijwilligers;
• WA-verzekering tijdens werkzaamheden voor Siriz;
• Aanvraag VOG;

• vergoeding van reiskosten.

 

Interesse?

Aanmelden voor deze functie kan door een mail te sturen met je motivatie, beschikbaarheid (per week) en cv naar vrijwilligersadministratie@siriz.nl. Geef in de mail duidelijk aan voor welke vrijwilligersfunctie(s) je je aanmeldt.

 

Bij vragen kun je e-mailen naar Leontine Doelman (l.doelman@siriz.nl), coördinator vrijwilligers Gouda.