Uitgangspunten

Hieronder leest u belangrijke uitgangspunten voor de hulpverlening van Siriz.

 

Voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken heeft
Siriz is er voor vrouwen en mannen die met een onbedoelde zwangerschap te maken hebben. Partners, familieleden en andere betrokkenen bij de onbedoelde zwangerschap kunnen ook met een hulpvraag bij Siriz terecht. Op verzoek van de cliënt betrekt Siriz voor hem of haar belangrijke anderen bij de hulpverlening.

 

Betrokkenheid partner/verwekker
Siriz vindt het belangrijk dat de vader/verwekker (partner) van het kind betrokken wordt in het keuzeproces. De vrouw moet de uiteindelijke keuze maken, maar de partner is medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de zwangerschap. We stimuleren daarom om hem te betrekken in het keuzeproces. Maar als dat niet wenselijk of mogelijk is, dan geldt dat we het belangrijk vinden dat we met de vrouw bekijken wat de invloed is van zijn mening, rol en steun.

 

Hulp bij het maken van een keuze

Siriz begeleidt vrouwen bij het zelf maken van een weloverwogen keuze over hun zwangerschap. Hoe Siriz deze keuzegesprekken vormgeeft, kunt u lezen in dit stroomschema.

 

Meer over onze visie en missie en wat dit betekent voor onze hulpverlening leest u hier.