Expertise op het gebied van onbedoelde zwangerschappen

De maatschappelijk werkers van Siriz zijn ten minste hbo-niveau opgeleide sociaal pedagogische hulpverleners en maatschappelijk werkers. Onze hulpverleners hebben zich gespecialiseerd in de problematiek van onbedoelde zwangerschap. Dit kan ook een zwangerschap zijn die door veranderde omstandigheden voor de betrokkene(n) alsnog onbedoeld is geworden. Bijvoorbeeld bij een zorgwekkende uitkomst van de 20-wekenecho.

 

Beroepscode voor de maatschappelijk werker en registratie

De maatschappelijk werkers van Siriz werken volgens de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Ook zijn zij geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Vanuit professioneel weten en handelen staat bij Siriz het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt bovenaan. Door middel van casuïstiekbespreking (in team bespreken van individuele casussen), intervisie, actuele protocollen en andere vormen van deskundigheidsonderhoud en -bevordering blijven de kwaliteit en kennis van onze hulpverleners op peil.

Meer over de kwaliteit van onze dienstverlening en de door ons gebruikte methodieken vindt u hier.

 

Cliënttevredenheid

De hulpverlening van Siriz wordt door cliënten hoog gewaardeerd. Dat geldt voor zowel keuzehulpverlening als overige ambulante begeleiding.
Onderzoek van het onafhankelijke toetsingspanel van VWS, de door Fiom gemeten cliënttevredenheid over keuzehulp en beoordelingen van onze cliënten laten dat zien.
Vrouwen die keuzehulp kregen geven ons daarvoor het rapportcijfer 9,1. De vrouwen die overige ambulante ondersteuning ontvingen geven ons het rapportcijfer 8,5.