Psychosociale begeleiding

Siriz biedt de volgende kortdurende en langdurende psychosociale begeleiding:

keuzebegeleiding;
• begeleiding tijdens en na de zwangerschap;

begeleiding bij abortus;
postabortus-hulpverlening;
hulp bij een zorgwekkende 20-wekenecho;
begeleiding bij vertrouwelijk bevallen;
begeleiding bij plaatsing van een kind in een pleeggezin;
begeleiding bij afstand ter adoptie;
diverse soorten opvang voor jonge moeders;
• consult geven aan professionals zoals algemeen maatschappelijk werk, jeugdteams, sociale wijkteams, artsen, verloskundigen, ziekenhuismaatschappelijk werkers, zorgverleners en docenten.

 

Partners, familieleden en andere betrokkenen kunnen ook met een hulpvraag bij Siriz terecht.

 

Begeleiding of doorverwijzing

Voor begeleiding en advies rondom de situatie van uw cliënt, leerling of patiënt kunt u contact opnemen met onze maatschappelijk werkers op een van de onderstaande manieren. Doorverwijzen is ook mogelijk.