Ti-Yankah, stagiaire Preventie

Mijn naam is Ti-Yankah Florencia, ik ben Toegepaste Psychologie studente en ik loop stage bij Siriz. Onlangs mocht ik mijn eerste preventieles geven. In dit artikel neem ik je graag mee in deze ervaring.

 

Na meerdere malen mijn collega’s te hebben geobserveerd bij preventielessen, was het mijn beurt om geobserveerd te worden door mijn collega’s. Ik weet nog precies hoe ik mij voelde voor de les, gespannen en enthousiast. Daarom had ik mijn stagebegeleider nog gevraagd naar tips, waarop hij antwoorde dat hij het vertrouwen in mij had. Hoe dichter ik bij het klaslokaal kwam, hoe meer ik begon te zweten van de spanning. Eenmaal voor de klas, had ik de opgebouwde spanning losgelaten en zei ik tegen mijzelf:” Je kunt het!” Dit zinnetje veranderde van een gedachte tot een daadwerkelijk resultaat.

 

Ik stond voor een eerstejaarsklas i-AVO. Dit betekende dat ik rekening moest houden met mijn woordgebruik en de verwoording van mijn vragen. Opmerkingen zoals: “Zou je even stil willen zijn?”, zouden weinig effect hebben. Daarnaast vinden leerlingen het over het algemeen leuker wanneer zij actief zijn. Dus stelde ik veel kritische vragen. Deze vragen resulteerden in verschillende discussies in de klas en het mooie was dat de leerlingen luisterden naar alle meningen die genoemd werden. Daarnaast werden ze zich ervan bewust dat het moeilijk is om een keuze te maken wanneer iemand onbedoeld zwanger is: uitdragen of de zwangerschap afbreken. Dit bleek ook uit een opmerking van een jongen die zei: “Eigenlijk is er geen perfecte keuze… Iedere keuze heeft zijn voor- en nadelen.” Daarmee vatte hij het eerste deel van de les mooi samen. Daar werd ik heel blij van, want dan had ik namelijk één van de doelen van de preventielessen behaald: het bewustwordingsproces (over seksualiteit) bij jongeren op gang brengen.

 

Plaatje Praatje Siriz spel voorkant doos

In het tweede deel van de les hebben de leerlingen het spel ‘Plaatje Praatje’ gespeeld. Aan de hand van cartoons en foto’s gaan leerlingen met elkaar in gesprek. Bij iedere afbeelding horen vragen en opdrachten, zodat leerlingen nog dieper gingen nadenken over hun normen, waarden, grenzen en wensen op het gebied van seks. Aan het eind heb ik een animatiefilmpje laten zien waarna nog een discussie aanwakkerde en de leerlingen zich nogmaals bewust werden van hun normen en waarden.

 

Na afloop van de les kwamen sommige leerlingen naar mij toe en vroegen ze zelfs of ik nog meer lessen kwam geven! Wanneer ik terugkijk naar deze ervaring neem ik twee dingen mee. Allereerst dat ik een geweldige stageplek heb waar ik veel leer. En ten tweede dat ik zoveel mogelijk lessen wil geven en mijn stageplek Siriz wil representeren!