Onze resultaten van 2015 in ondersteuning en zorg

In 2015 zijn 2.048 hulpvragen bij Siriz binnengekomen en beantwoord. Met onze preventieactiviteiten bereikten we 19.009 jongeren. Daarnaast hebben we 267 begeleidingstrajecten afgesloten en 20 moeders opgevangen. In ‘Siriz in vogelvlucht’ vindt u onze belangrijkste resultaten van 2015 overzichtelijk bijeen.

 

aantal hulpvragen 2015

 

Meer hulpvragen beantwoord

Siriz geeft kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap. Kortdurende hulpverlening vindt plaats via de telefoon, e-mail en chat. In 2015 zijn via deze kanalen 105 hulpvragen meer beantwoord dan in 2014. In de volgende tabel ziet u de binnengekomen hulpvragen per kanaal.

 

Aantal hulpvragen beantwoord per kanaal

Kanaal
2014
2015
E-mail 375 369
Chat 468 535
Telefoon 1.100 1.144

 

De meest gestelde vragen in de korte hulpcontacten waren:

  • ‘Ik ben onbedoeld zwanger. Wat wil ik met de zwangerschap?’
  • ‘Kunnen jullie mij helpen aan woonruimte?’
  • ‘Ik wil het kind houden, maar ik weet niet of dat wel kan. Wat moet ik doen?’

 

Verhoogde bereikbaarheid

Dankzij de inzet van vrijwilligers was in 2015 de telefonische hulplijn ook na kantoortijden en in alle weekeinden bereikbaar. De vrijwilligers volgden bijscholing in de vorm van terugkomdagen en namen deel aan de intervisiebijeenkomsten in hun regio.

 

In 2015 zetten 6 chatvrijwilligers zich in om chathulpverlening te bieden. Zij zorgden ervoor dat er ook na kantoortijden gechat kon worden voor hulp. De vrijwilligers van de chatdiensten namen deel aan cursussen en intervisies.

 

Ambulante hulpverleningstrajecten

Langdurende hulpverleningstrajecten worden verleend door maatschappelijk werkers bij 15 regionale hulpposten van Siriz. Deze ambulante trajecten omvatten gemiddeld vijf à vijftien contacten per cliënt.

Het traject betreft met name individuele gesprekken. Als dat nodig en gewenst is, worden de partner en ouders ook betrokken in het proces in (echt)paar- en gezinsgesprekken. De onderwerpen van onze langdurige trajecten in 2015 waren:

  • Keuze bij een onbedoelde zwangerschap
  • Begeleiding tijdens en na de zwangerschap
  • Hulp wanneer bij een prenatale screening een beperking bij het ongeboren kind is geconstateerd
  • Post-abortushulpverlening
  • Begeleiding ouders bij afstand ter adoptie of begeleiding ouders bij plaatsing van een kind in een pleeggezin

 

Hogere bezettingsgraad van de zorglocaties

Siriz biedt diverse soorten zorglocaties aan. Samen met de cliënt en eventuele samenwerkingspartners wordt gekeken naar wat het beste past bij de situatie en problematiek van de cliënt. In 2015 zijn in totaal 7 jonge vrouwen in gastgezinnen geplaatst, 2 jonge vrouwen in het project voor begeleid wonen en 11 jonge vrouwen in het opvanghuis. De bezettingsgraad van het begeleid wonen project in Gouda was in 2015 100%. De bezettingsgraad van het opvanghuis in Gouda was in 2015 97%. Hiermee was de bezettingsgraad van beide opvangmogelijkheden hoger dan in 2014. Tevens is de doelstelling van een bezetting van ten minste 90% gerealiseerd. Wilt u meer weten over Siriz in 2015? Bekijk dan ons digitale jaarverslag.

 

Begeleiding of doorverwijzing voor professionals

Naast cliënten kunnen partners, familieleden en andere betrokkenen met een hulpvraag bij Siriz terecht. Bent u professional en wilt u begeleiding en/of advies rondom de situatie van uw cliënt, leerling of patiënt? U kunt contact opnemen met onze maatschappelijk werkers. Doorverwijzen is ook mogelijk.

 

 

Bel 0900 202 10 88  Stuur een e-mail Zoek een hulppost