Privacybepaling en klachtenprocedure e-mail

We vinden jouw privacy en veiligheid belangrijk. Jouw e-mail wordt vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat alleen maatschappelijk werkers van Siriz jouw e-mail kunnen lezen. De maatschappelijk werkers van Siriz werken volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk, waardoor (mede) geheimhouding is gewaarborgd. We werken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit wil zeggen dat we geen informatie van of over jou aan anderen verstrekken zonder dat je daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft. Lees onze uitgebreide privacyverklaring voor meer informatie.

 

Reactietermijn en wijze van beantwoording
Je e-mail wordt binnen twee werkdagen beantwoord. Voor de zorgvuldigheid kijken meestal twee maatschappelijk werkers naar het antwoord, voordat je het van ons ontvangt.

 

Bewaartijd van je e-mail en ons antwoord
Kortdurende e-mailcontacten worden vier weken na de laatst verstuurde e-mail verwijderd en zijn daarna dus niet meer terug te halen. Als er een langduriger e-mailcontact wordt aangegaan, hanteren we een bewaartermijn van vijf jaar na afsluiting. Hiervan word je op de hoogte gesteld zodra we een langdurend dossier voor je aanmaken. Je kunt ook kiezen voor een anoniem dossier.

 

Registratie
We bewaren jaarlijks een aantal gegevens van de e-mailberichten die we ontvangen, zodat we weten welke doelgroepen bij ons aankloppen voor hulp. Dat helpt ons om onze hulpverlening zo goed mogelijk op de hulpvragers af te stemmen. We houden bijvoorbeeld bij over welke onderwerpen er gemaild wordt, wat de leeftijden van de hulpvragers zijn, waar ze vandaan komen, etc. Deze gegevens kunnen nooit worden teruggeleid tot een persoon.

 

Anonimiteit
Je hoeft via e-mail nooit je echte naam te geven, maar dat mag natuurlijk wel. Als je met ons mailt en je wilt niet dat we je echte naam weten, zorg dan dat je een e-mailadres gebruikt waar je naam niet in staat. Wij weten niet wie je bent of waar je woont als je de laatste vragen in het e-mailformulier niet invult. We nemen nooit contact met jou op, tenzij we dit vooraf uitdrukkelijk aan je vragen en je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Cookies en zoekgeschiedenis
Als je een website bezoekt, dan laat die website een cookie achter op jouw computer. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand). Uit de cookies kan afgeleid worden welke websites jij hebt bezocht. Hierdoor kunnen anderen, als ze dat willen, in jouw computer terugzien welke websites jij hebt bezocht.

Ook Siriz kan gebruikmaken van ‘cookies’ om te kijken hoe bezoekers onze site gebruiken. Als je niet wilt dat dit gebeurt, moet je in je browser via Extra -> Internetopties -> Cookies uitschakelen instellen of de Cookies-geschiedenis verwijderen. Accepteer je cookies, dan blijven deze in je computer staan.

Jouw computer bouwt een zoekgeschiedenis op in je browser. Als je niet wilt dat in je computer terug te vinden is dat je onze site hebt bezocht, zorg dan dat je je zoekgeschiedenis verwijdert.

 

Klachten

Siriz doet er alles aan om goede preventie, ondersteuning en zorg te bieden. Toch kan er wel eens iets misgaan of kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Wij horen dit graag. Dat helpt jou en ons verder.

 

Als je graag ondersteuning wilt bij het bespreken van je klacht of ongenoegen of bij andere onderdelen van onze klachtenprocedure, dan kan dat. Je kunt bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend vragen om je te helpen. Je kunt, als je minderjarig bent, ook gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Als je meerderjarig bent kun je daarvoor terecht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).

 

Er zijn meerdere manieren waarop je een klacht of ongenoegen kenbaar kan maken. Je kiest zelf bij wie je je klacht indient en hoe. Dit kan mondeling en schriftelijk.

 

Bespreekbaar maken

In veel gevallen kan onvrede worden weggenomen door er met elkaar over te praten, zodat we het signaal ter harte kunnen nemen en er iets aan kunnen doen. Neem bij een klacht daarom gerust contact op met een medewerker van Siriz.

 

Online indienen

Je kunt je klacht of ongenoegen ook digitaal indienen bij de bestuurder van Siriz. Dit mag ook anoniem. De bestuurder van Siriz zal, als jij dat wilt, contact met je (laten) opnemen.

 

Klachtenfunctionaris

Ook kun je je wenden tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris vertelt je welke klachtmogelijkheden je hebt. De klachtenfunctionaris ondersteunt of bemiddelt bij het bespreken van een klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris je begeleiden als je jouw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie wilt indienen. De klachtenfunctionaris is in dienst van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) en is bereikbaar via het e-mailadres: klachtenfunctionarissiriz@cbkz.nl.

 

Klachtencommissie

Je hebt ook altijd het recht om contact te leggen met de door Siriz ingestelde onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt jouw klacht en geeft een advies aan alle betrokkenen over het oplossen ervan. De contactgegevens van de klachtencommissie zijn:

Klachtencommissie Siriz

T.a.v. ambtelijk secretaris

Antwoordnummer 570

4200 WB GORINCHEM

E-mail: klachtencommissiesiriz@cbkz.nl

 

Wanneer je het er niet mee eens bent

Leg contact met de Geschillencommissie Zorg Algemeen (GZA), als je:

 • vindt dat Siriz geen goede regeling heeft voor het afhandelen van klachten;
 • vindt dat Siriz zich niet heeft gehouden aan de klachtenprocedure;
 • het niet eens bent met de manier waarop je klacht door Siriz is behandeld.

Deze geschillencommissie behandelt geen klachten over hulpverlening die gefinancierd wordt vanuit de Jeugdwet.

 

Wie mag klagen?

 • jijzelf;
 • jouw wettelijk vertegenwoordiger;
 • iemand die jij machtigt;
 • jouw nabestaande.

 

Ben je minderjarig, dan mag ook worden geklaagd door:

 • (een van) jouw ouders, ook als zij geen gezag over jou hebben;
 • jouw voogd;
 • jouw pleegouder;
 • een nabestaande van jouw ouder(s), pleegouder(s) of voogd;
 • iemand anders die, samen met jouw ouder(s) gezag over je uitoefent.

 

Geheimhouding en dossiervoering

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat al jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

 

In de folder ‘Heb je een klacht? Wij horen het graag’ staan de bovenstaande mogelijkheden ook op een rij. Meer over onze klachtenprocedure kun je vinden in ons Klachtenreglement Siriz