Privacybepaling en klachtenprocedure chat

Wij vinden jouw privacy en veiligheid heel belangrijk. Elk chatgesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat alleen maatschappelijk werkers van Siriz jouw chatgesprek kunnen lezen. Al onze maatschappelijk werkers werken volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk, waardoor ook geheimhouding gegarandeerd is. Wij werken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat we geen informatie over jou aan anderen verstrekken zonder dat je Siriz daarvoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.  Lees onze uitgebreide privacyverklaring voor meer informatie.

 

Beantwoording chat en telefoon

Op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 12.00-18.00 uur word je geholpen door hbo-geschoolde maatschappelijk werkers. 

 

Bewaartijd van het chatgesprek

Chatgesprekken worden vier weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. We kunnen de gesprekken daarna niet meer terughalen.

 

Registratie

We bewaren jaarlijks een aantal gegevens van de chatgesprekken. Dit doen we om inzicht te krijgen in wat voor hulpvragen via de chat worden gesteld en wie er bij ons aankloppen voor hulp. Dat helpt ons om onze hulpverlening zo goed mogelijk op de hulpvragers af te stemmen. Deze gegevens bewaren we anoniem. We kunnen dus niet achterhalen op wie de gegevens betrekking hebben. We houden bijvoorbeeld bij over welke onderwerpen er gechat wordt, wat de leeftijden van de hulpvragers zijn, etc.

 

Anonimiteit

Je kunt anoniem chatten met Siriz. Dat betekent dat de chathulpverlener niet weet hoe je heet of waar je woont. Je hoeft dat ook niet te vertellen. We nemen nooit contact met jou op, tenzij we dit vooraf uitdrukkelijk aan je vragen en je daarvoor toestemming hebt gegeven.
Voordat je een gesprek start en nadat je een gesprek stopt, stellen we je een paar vragen. Dat doen we om het chatgesprek beter te laten verlopen en om onze hulpverlening goed af te stemmen op de behoefte van de hulpvragers die met ons chatten. Als je niet wilt dat we je echte naam weten, gebruik in de chatbox dan een onherkenbare nickname.

 

Cookies en zoekgeschiedenis

Als je een website bezoekt, dan laat die website een cookie achter op jouw computer. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand). Uit de cookies kan afgeleid worden welke websites jij hebt bezocht. Hierdoor kunnen anderen, als ze dat willen, in jouw computer terugzien welke websites jij hebt bezocht.
Ook Siriz kan gebruikmaken van ‘cookies’ om te kijken hoe bezoekers onze site gebruiken. Als je niet wilt dat dit gebeurt, moet je in je browser via Extra -> Internetopties -> Cookies uitschakelen instellen of de Cookies-geschiedenis verwijderen. Accepteer je cookies, dan blijven deze in je computer staan.
Jouw computer bouwt een zoekgeschiedenis op in je browser. Als je niet wilt dat in je computer terug te vinden is dat je onze site hebt bezocht, zorg dan dat je je zoekgeschiedenis verwijdert. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

 

Klachtenprocedure

Siriz doet er alles aan om goede preventie, ondersteuning en zorg te bieden. Toch kan er wel eens iets misgaan of kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Wij horen dit graag. Dat helpt jou en ons verder.

 

Als je graag ondersteuning wilt bij het bespreken van je klacht of ongenoegen of bij andere onderdelen van onze klachtenprocedure, dan kan dat. Je kunt bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend vragen om je te helpen. Je kunt, als je minderjarig bent, ook gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Als je meerderjarig bent kun je daarvoor terecht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).

 

Er zijn meerdere manieren waarop je een klacht of ongenoegen kenbaar kan maken. Je kiest zelf bij wie je je klacht indient en hoe. Dit kan mondeling en schriftelijk.

 

Bespreekbaar maken

In veel gevallen kan onvrede worden weggenomen door er met elkaar over te praten, zodat we het signaal ter harte kunnen nemen en er iets aan kunnen doen. Neem bij een klacht daarom gerust contact op met een medewerker van Siriz.

 

Online indienen

Je kunt je klacht of ongenoegen ook digitaal indienen bij de bestuurder van Siriz. Dit mag ook anoniem. De bestuurder van Siriz zal, als jij dat wilt, contact met je (laten) opnemen.

 

Klachtenfunctionaris

Ook kun je je wenden tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris vertelt je welke klachtmogelijkheden je hebt. De klachtenfunctionaris ondersteunt of bemiddelt bij het bespreken van een klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris je begeleiden als je jouw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie wilt indienen. De klachtenfunctionaris is in dienst van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) en is bereikbaar via het e-mailadres: klachtenfunctionarissiriz@cbkz.nl.

 

Klachtencommissie

Je hebt ook altijd het recht om contact te leggen met de door Siriz ingestelde onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt jouw klacht en geeft een advies aan alle betrokkenen over het oplossen ervan. De contactgegevens van de klachtencommissie zijn:

Klachtencommissie Siriz

T.a.v. ambtelijk secretaris

Antwoordnummer 570

4200 WB GORINCHEM

E-mail: klachtencommissiesiriz@cbkz.nl

 

Wanneer je het er niet mee eens bent

Leg contact met de Geschillencommissie Zorg Algemeen (GZA), als je:

 • vindt dat Siriz geen goede regeling heeft voor het afhandelen van klachten;
 • vindt dat Siriz zich niet heeft gehouden aan de klachtenprocedure;
 • het niet eens bent met de manier waarop je klacht door Siriz is behandeld.

Deze geschillencommissie behandelt geen klachten over hulpverlening die gefinancierd wordt vanuit de Jeugdwet.

 

Wie mag klagen?

 • jijzelf;
 • jouw wettelijk vertegenwoordiger;
 • iemand die jij machtigt;
 • jouw nabestaande.

 

Ben je minderjarig, dan mag ook worden geklaagd door:

 • (een van) jouw ouders, ook als zij geen gezag over jou hebben;
 • jouw voogd;
 • jouw pleegouder;
 • een nabestaande van jouw ouder(s), pleegouder(s) of voogd;
 • iemand anders die, samen met jouw ouder(s) gezag over je uitoefent.

 

Geheimhouding en dossiervoering

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat al jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

In de folder ‘Heb je een klacht? Wij horen het graag’ staan de bovenstaande mogelijkheden ook op een rij. Meer over onze klachtenprocedure kun je vinden in ons Klachtenreglement Siriz.