Preventiemedewerkers in beweging

De preventiemedewerkers van Siriz blijven zichzelf en het voorlichtingsprogramma van Siriz continu ontwikkelen. Zo volgden zij onlangs een Rots en Water-training, een training over de bewustwording van je eigen invloed en het voorkomen van sociaal onwenselijk gedrag.

 

Training Rots en Water

Sterk staan als een rots, of meebewegen zoals water. Ieder mens heeft een keus over hoe je reageert op wat er gebeurt. Jouw manier van reageren heeft invloed op de situatie: gaat het escaleren of kun je de rust terug brengen. Bewust zijn van je eigen invloed maakt volwassenen, jongeren en kinderen weerbaar. Deze denkwijze en fysieke communicatie staan centraal in de Rots en Water-training.

 

Doel van het Rots en Waterprogramma is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen. Denk aan pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het sociaal onwenselijk gedrag dient voorkomen te worden door het vergroten van de sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en het verhogen van het welzijn van kinderen en jongeren.

 

Fysiek uitdrukken en leren

De afgelopen periode hebben de preventiemedewerkers van Siriz de basistraining van Rots en Water gevolgd en succesvol afgerond. “Tijdens de training hebben we ontdekt dat het leren vergroot wordt door te oefenen met je hele lijf. Fysieke communicatie kan een goede aanvulling zijn op verbale communicatie.” aldus preventiemedewerker Jonneke Bronsema. Dit brengt een nieuwe dimensie in het preventiewerk van Siriz. De preventielessen zijn interactief door gebruik van verschillende media en werkvormen. In de komende periode bekijken we hoe we de bewezen effectieve methode van Rots en Water het beste kunnen implementeren in onze huidige preventiemethodiek.