Opvang voor tienermoeders

Soms zijn jonge moeders vastgelopen in hun leefomstandigheden en hebben ze extra begeleiding nodig bij het ouderschap en het zelfstandig wonen. Siriz biedt hen de mogelijkheid om tijdelijk te verblijven in een van de begeleid wonen huizen in Gouda of Delft, in het leef-/leerhuis in Groningen of bij een opvanggezin elders in Nederland. Vanaf 24 augustus 2016 kunnen jonge moeders en hun baby ook terecht in het leef-/leerhuis De Regentes in Gouda.

 

De meiden om wie het gaat zijn op jonge leeftijd moeder geworden.

Wethouder Aletta Hekker en jonge moeder Vanessa openen het begeleid wonen huis van Siriz in Delft

Wethouder Aletta Hekker en jonge moeder Vanessa openden op 1 juni 2016 het begeleid wonen huis van Siriz in Delft

Dit is een levensveranderende gebeurtenis met

een blijvende impact en een grote verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn belangrijke levensgebieden vaak niet op orde. Denk aan het beheer van administratie en financiën, het afronden van een opleiding, het onderhouden van relaties (bijvoorbeeld met de vader van de baby of de eigen ouders), een verantwoorde opvoeding, woonvaardigheden etcetera.

 

In het begeleid wonen huis, het opvanggezin of het leef-/leerhuis leren zij voor zichzelf en hun kind te zorgen en werken zij aan hun problemen. De begeleiding besteedt, als het om een schoolgaande moeder gaat, aandacht aan het starten of continueren van een opleiding of studie. Daarbij wordt nauw samengewerkt met mentoren, zorgcoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders.

 

Op eigen benen

De hulp in alle vormen van opvang heeft als doel om de jonge moeder voor te bereiden op zelfstandig maatschappelijk functioneren in de samenleving met een goede opvoedingssituatie voor het kind. Op onze website vindt u meer informatie over onze diverse vormen van opvang.

 

Psychosociale begeleiding

Heeft u een leerling die onbedoeld zwanger is? Naast opvang, biedt Siriz ook psychosociale begeleiding, zoals keuzebegeleiding of begeleiding bij het uitdragen van een zwangerschap. Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact op met onze maatschappelijk werkers via de telefonische hulplijn: 0800 440 00 03.