Minder tienermoeders in Nederland in 2015

Het CBS publiceerde onlangs nieuwe cijfers over het aantal tienermoeders in Nederland. Daaruit blijkt dat in 2015 3,2 op de duizend meisjes onder de 20 jaar een kind kregen. Een jaar eerder waren dit er nog 3,7. Het aantal tienermoeders in Nederland neemt al sinds 2002 af.

Het CBS publiceerde onlangs nieuwe cijfers over het aantal tienermoeders in Nederland. Daaruit blijkt dat in 2015 3,2 op de duizend meisjes onder de 20 jaar een kind kregen. Een jaar eerder waren dit er nog 3,7. Het aantal tienermoeders in Nederland neemt al sinds 2002 af.

 

Wij weten vanuit de praktijk van onze hulpverlening dat een tienerzwangerschap een enorme impact heeft op het leven van een meisje. Daarom vormen deze positieve cijfers een extra stimulans om met onze preventielessen zoveel mogelijk jongeren bewust en weerbaar te maken op het gebied van seksualiteit, zodat een onbedoelde zwangerschap voorkomen wordt.

 

Naast preventie geeft Siriz ook hulp aan meisjes en vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Siriz herkent de cijfers van CBS niet direct in de praktijk van haar hulpverlening. Het aantal hulpvragen dat Siriz beantwoordt is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. In 2015 was er een kleine toename (4,2%) van het aantal korte hulpvragen (via e-mail, chat en telefoon) ten opzichte van 2014. Het aantal langdurige trajecten, waaronder keuzegesprekken en de begeleiding bij het uitdragen van een onbedoelde zwangerschappen is daarentegen iets afgenomen (10%). De bezetting van de diverse soorten opvang van Siriz voor tienermoeders blijft onverminderd hoog.