Wie is Siriz?

Siriz is een zorgorganisatie met een specialisme op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg.
Door middel van voorlichting onder jongeren wil Siriz het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verleent Siriz kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap.
Tevens biedt Siriz opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Siriz werkt in heel Nederland met 40 beroepskrachten en 75 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

 

Siriz in cijfers
In 2016 beantwoordden we 3.290 hulpvragen via chat, telefoon, WhatsApp en e-mail. Onze maatschappelijk werkers, verspreid over 14 hulpposten in het land, verzorgden 410 ambulante trajecten. Siriz bereikte meer dan 19.000 jeugdigen met preventie-activiteiten, zoals preventielessen op scholen (963 in 2016). Graag verwijzen wij voor de belangrijkste cijfers van 2016 naar ons digitaal jaarverslag.

 

Visie en missie
Visie

Elk menselijk leven is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren leven. We willen eraan bijdragen dat elk mens zich veilig kan ontwikkelen. Het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen draagt eraan bij dat onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen. In schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap kunnen hulpverleners ogen openen voor perspectieven en kunnen cliënten daarnaar handelen.

 

Missie

We versterken morele competenties, kennis en vaardigheden van jeugdigen en jongvolwassenen met het oog op een verantwoord seksueel gedrag en het voorkomen van onbedoelde zwangerschap.

 

We bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna.