Vondelingen

In Nederland laten mensen gemiddeld minder dan één keer per jaar een jong kind levend en hulpeloos achter. Meestal gaat het om een baby die nog volkomen afhankelijk is van de zorg van anderen. De ouder die het kind te vondeling legt, ziet geen andere uitweg en/of is psychisch in de war.

 

Vaak gaat het om een alleenstaande moeder. De vader van het kind is onbekend, uit beeld verdwenen of juist dichtbij, maar mag in de beleving van de moeder niet met de zwangerschap en geboorte bekend worden. Het kan ook dat iemand anders dan de ouder(s) de baby achterlaat.

 

Siriz biedt hulp bij onbedoelde zwangerschap
Siriz wil de moeders in nood voor de bevalling bereiken met hulp. We willen deze zwangere vrouwen begeleiding bieden en hen helpen bij het maken van een keuze over de zwangerschap. Om een cliënt te helpen tijdens het keuzeproces, gaan we in op alle factoren die meewegen en van invloed zijn.

 

We proberen haar zicht te geven op het proces waar zij in zit en helpen orde te brengen in de chaos van emoties en gedachten. Ook proberen we de cliënt te helpen om zelf waarde toe te kennen aan alle factoren die meewegen, zodat ze tot een goed doordacht besluit kan komen.

 

Als de cliënt kiest voor het uitdragen van de zwangerschap, bieden we psychosociale begeleiding tijdens de zwangerschap en na de geboorte van het kind. Siriz biedt ook begeleiding aan de cliënt als deze overweegt om het kind af te staan ter adoptie en tijdens de adoptieprocedure zelf.