Voorwaarden voor toekenning financiële ondersteuning door St.Tienermoederfonds Nederland

  • Noodsituatie: het fonds richt zich op individuele probleemsituaties, waarbij de voorziening in basisbehoeften in het geding is.
  • Financieel: het fonds richt zich op eenmalige individuele financiële hulp. Voor structurele financiële ondersteuning of andersoortige hulp wordt doorverwezen naar andere instellingen. Voorkomen moet worden dat de (aanstaande) moeder als gevolg van de hulp wordt gekort op haar inkomen.
  • In Nederland verblijvend: bepalend is of de betreffende persoon aantoonbaar in Nederland verblijft.
  • Voorliggende voorziening: indien er een andere passende voorziening is wordt daar eerst naar verwezen. Waar andere fondsen overlappende doelstellingen hebben, zal daarnaast gezocht worden naar afstemming om de wederzijdse mogelijkheden optimaal te benutten.