Siriz vernieuwt haar zorgaanbod

In januari 2016 wordt het eerste leef-/leerhuis van Siriz in Gouda geopend.

 

Ronald Zoutendijk, bestuurder van Siriz, licht de opening van het leef-/leerhuis toe: “In een leef-/leerhuis wonen vier jonge (aanstaande) moeders gezamenlijk met een inwonend echtpaar. Dit echtpaar is beschikbaar voor de dagelijkse begeleiding van de jonge (aanstaande) moeders. Voor de psychosociale hulp worden sociaal (ped)agogisch medewerkers ingezet. Het voordeel van deze vorm van opvang is dat op een laagdrempelige en efficiënte manier jonge moeders worden gestimuleerd om zelfredzaam te zijn.”

 

“Om te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein is het van belang om te blijven innoveren. Eind dit jaar zullen we daarom een leef-/leerhuis voor jonge (aanstaande) moeders in Gouda openen. Het leef-/leerhuis in Gouda komt in de plaats van ons opvanghuis in Gouda. Hierdoor kunnen we kleinschaliger werken, wat beter past bij de doelgroep. In de komende maanden zal het huidige opvanghuis in Gouda worden verbouwd, opgeknapt en ingericht. Deze verbouwing vindt zodanig plaats, dat de bewoners hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden. De jonge moeders die op dit moment in het opvanghuis wonen, kunnen daarom tijdelijk gaan wonen in een ander pand in Gouda. Met de komst van het leef-/leerhuis vervalt er een aantal functies van medewerkers van het opvanghuis. Deze medewerkers worden, zowel intern als extern, zoveel mogelijk begeleid naar nieuw werk.”

 

De vernieuwing geeft de organisatie nieuwe energie om zich in te zetten voor iedereen die te maken krijgt of kan krijgen met onbedoelde zwangerschap. “De visie van Siriz blijft gelijk, de wijze waarop we onze missie uitvoeren wordt vernieuwd”, aldus Ronald Zoutendijk.