Siriz geen onverdeeld voorstander van anoniem bevallen

Het Algemeen Dagblad publiceerde op donderdag 10 september 2015 het bericht ‘Plan voor anoniem bevallen in centrum’. In dit bericht werd gesproken over het initiatief van Barbara Muller om een centrum op te richten om anoniem te kunnen bevallen.

 

Siriz is geen onverdeeld voorstander van het initiatief van de Stichting Beschermde Wieg om anoniem bevallen in Nederland mogelijk te maken. Ronald Zoutendijk, bestuurder van Siriz: “Uiteraard staat Siriz achter het streven van de stichting om meer pasgeboren kinderen een kans van leven te geven. Wij vinden onder geheimhouding bevallen echter een beter alternatief dan anoniem bevallen.

 

In Nederland kunnen vrouwen die afstand willen doen van hun kind bij Siriz onder geheimhouding bevallen. Op deze manier kunnen de kinderen zelf, wanneer ze 18 jaar zijn, altijd achterhalen wie hun biologische moeder is, omdat de moeder deze gegevens heeft achtergelaten. Bij anoniem bevallen is dit niet het geval. Het kunnen achterhalen van je herkomst vinden we belangrijk en is daarnaast ook vastgelegd in de afstammingswetgeving. Het oprichten van een speciaal centrum kan stimuleren dat er meer vrouwen anoniem bevallen dan nodig is. Dit vinden we dan ook een zorgelijke ontwikkeling.”

 

Siriz begeleidt moeders die onder geheimhouding willen bevallen. Onze maatschappelijk werkers staan van 9.00 tot 23.00 uur klaar via de telefonische hulplijn (0900 202 10 88), via de chatfunctie op onze website en via e-mail.