Privacyverklaring

Siriz verwerkt gegevens die we nodig hebben om de rol als zorgorganisatie (inclusief alle sociaal-maatschappelijke activiteiten) naar behoren te kunnen vervullen. In onze privacyverklaring staat waarvoor, hoe en welke persoonsgegevens bij Siriz worden verwerkt en beheerd. Siriz streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens die wij van jou bewaren, mag je inzien. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.