Pilotproject ‘Weerbaarder’

Pilotproject WeerbaarderIn november 2015 zijn we op drie scholen gestart met de Pilot ‘Weerbaarder’. De aanleiding voor de pilot is een onderzoek dat is uitgevoerd door kennisinstituut Movisie waaruit blijkt dat jongeren weerbaarder worden op het gebied van seksualiteit door meerdere malen met hen in gesprek te gaan over dit onderwerp.

 

De pilot vindt plaats op drie scholen: in Rotterdam, Almere en Hoensbroek. Op die scholen mogen wij een klas drie keer in een bepaalde periode bezoeken. Op deze manier is er meer tijd om te achterhalen welke vragen bij leerlingen leven en om daarop in te spelen.

 

Daarnaast voeren we ook gesprekken met docenten en ouders om hen te stimuleren in gesprek te gaan met jongeren over seksualiteit. Voorafgaand aan de eerste les krijgen de mentoren/docenten een uitgebreide folder waarin onder andere beschreven staat wat hun bijdrage tijdens de lessen kan zijn en hoe ze na de lessen een goede follow-up kunnen bieden.

 

Daarnaast vindt er een ouderavond plaats. Ouders van leerlingen denken tijdens zo’n ouderavond na over lastige situaties op het gebied van seksualiteit die zij tegen kunnen komen in de opvoeding van hun kind. En op een ouderavond krijgen ze handvatten hoe ze op een opbouwende manier met hun kind in gesprek kunnen gaan over seksualiteit en relaties. Jongeren die met hun ouders over dit onderwerp kunnen praten lopen minder risico en zijn dus weerbaarder.

 

Heeft u ook interesse in het deelnemen aan de pilot? Neem dan contact met ons op via de contactpagina of via de preventiemedewerker in uw regio.