Opvang voor jonge ouders

Benut de kracht van het hele gezin

 

In augustus 2021 is Siriz in Gouda een nieuwe vorm van Beschut Wonen gestart voor (aanstaande) jonge ouders. Uniek aan deze vorm is dat de jonge moeder en vader samen met hun kind wonen in een appartement in Gouda en maatwerk begeleiding ontvangen.

 

Doelgroep

Voor deze vorm van Beschut Wonen kunnen een jonge vader en moeder zich samen aanmelden wanneer zij een kindje verwachten of al een kindje hebben van maximaal 6 maanden oud en extra hulp nodig hebben, voordat zij zelfstandig kunnen gaan wonen.

 

Beschut wonen

De leefgebieden waarop beide ouders individueel hulp nodig hebben, kunnen verschillen. Er is wel altijd sprake van meerdere hulpvragen. De ouders zijn in ieder geval gemotiveerd om te werken aan opvoedingsvraagstukken en aan het versterken van de gehechtheidsrelatie met het kind. Siriz levert altijd maatwerk. De enige contra-indicatie is actieve verslavingsproblematiek.

 

Krachtwerk

Siriz werkt vanuit de methodiek Krachtwerk. Binnen Krachtwerk staat herstel centraal. Herstel betekent meedoen, erbij horen, een goed gevoel over jezelf krijgen en houden en eigen regie. Herstel impliceert het hebben van ambities. Jonge ouders geven aan dat zij iets van hun eigen leven en dat van hun kind willen maken. Het proces van herstel is uniek en persoonlijk. Het is een proces van vallen en opstaan, van kleine stapjes vooruit en stapjes terug, van succeservaringen, maar ook van frustraties en pijn. Herstellen doen mensen zelf; de vonk daartoe moet in henzelf ontstaan.

 

Werken aan ouderschap en hechting

Het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Voorwaarden voor het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie
zijn: sensitief reageren op het kind, continuïteit in de aanwezigheid van de gehechtheidspersoon of -personen, en het mentaliseren door de ouder(s). Door beide ouders op te vangen, daarmee het
gezin bij elkaar te houden en door verschillende interventies in te zetten, werkt Siriz samen met de ouders aan deze drie voorwaarden. Siriz zet in op het verminderen van stress en creëert daarmee meer ruimte voor mentaliserend vermogen. Met behulp van o.a. Nurture and Play, VIPP-sd en videoreflectie leren ouders goed aan te sluiten bij de behoeftes van het kind en versterkt de ouder-kind relatie. Tot slot leren ouders van elkaars ervaringen met behulp van gezamenlijke leersessies.

 

Werken aan de relatie

Tijdens het hulpverleningstraject wordt er in het bijzonder ruimte gemaakt voor het werken aan de relatie tussen ouders. Er wordt gekeken naar elkaars krachten en hoe ouders elkaar kunnen
steunen en aanvullen, in het ouderschap en als partners. Er wordt gewerkt aan communicatieve vaardigheden en omgaan met conflicten.

 

Zelfstandigheid

Als blijkt dat ouders structureel voldoende kunnen mentaliseren, sensitief reageren op het kind, gericht werken aan een veilige gehechtheidsrelatie en er ontwikkeling is rondom andere doelen in het zorgplan, wordt snel toegewerkt naar een zelfstandige woonvorm. De doelstelling van de begeleiding door Siriz, de voorwaarden scheppen die leiden tot een veilige ontwikkeling en gehechtheid van de baby, is dan immers gerealiseerd. Eventuele overige ondersteuning kan ambulant worden georganiseerd.

 

Neem voor meer informatie over deze nieuwe vorm van beschut wonen contact met Siriz op via info@siriz.nl of tel. 085 130 15 70. Aanmelden kan via het WMO-loket van de Gemeente Gouda.