Nieuw preventieprogramma voor leerlingen, docenten én ouders

30 jaar voorlichtingslessen

Siriz geeft al bijna 30 jaar voorlichtingslessen op scholen ter preventie van onbedoelde zwangerschap. Tot nu toe was dat altijd in de vorm van een enkele les. De lessen worden aangepast aan het niveau van de leerlingen en op de wensen van de docent. In de les is veel interactie en wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, werkvormen en filmpjes. De huidige lessen worden vrijwel door iedereen positief gewaardeerd.

 

Effectiviteit

Onlangs heeft Siriz de effectiviteit van de voorlichtingslessen laten onderzoeken. Daaruit bleek dat herhaling noodzakelijk is om gedrag van jongeren te beïnvloeden. Daarnaast is betrokkenheid van ouders essentieel in de preventie van risicogedrag.

 

Nieuw preventieprogramma

Op basis van deze resultaten ontwikkelt Siriz een nieuw programma. Dat nieuwe programma omvat drie lessen, een ouderinterventie en een docenteninterventie. Een klas krijgt in dit programma drie weken lang elke week een les. In de lessen komen verschillende onderwerpen aan bod zoals seksualiteit, wensen en grenzen, weerbaarheid en de ontwikkeling van leven.

 

Naast de lessen krijgen docenten een uitgebreide folder met handvatten om met de klas de lessen voor te bereiden en er met de leerlingen op terug te komen. Zij kunnen aan de hand van deze folder, na de les, zelf  het gesprek aangaan met leerlingen. Door middel van een ouderavond worden de ouders gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe je een gesprek over seksualiteit voert met je kind. Dit zal gaan over het belang van de mening van ouders, de lessen die de jongeren krijgen en er wordt informatie gegeven over seksueel gedrag van jongeren.

 

Pilot

Dit najaar zal op een aantal scholen het programma als pilot gaan draaien. In januari 2016 zal deze pilot geëvalueerd worden. Hierna zal de implementatie van het programma volgen en zullen andere scholen dit programma, al dan niet gewijzigd, ook kunnen afnemen.