Meer zorglocaties van Siriz

Siriz biedt zorg en begeleiding aan jonge (aanstaande) moeders bij diverse zorglocaties in Nederland. Waar en hoe doen we dat?

 

Leef-/leerhuizen

In een leef-/leerhuis wonen jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd tot en met 25 jaar. Zij kunnen er terecht als zij zijn vastgelopen in hun leefomstandigheden en intensieve begeleiding nodig hebben bij het jonge ouderschap. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een (inwonend) echtpaar. Woonbegeleiders geven psychosociale hulp. Daarnaast is er een groot aantal vrijwilligers aan een leef-/leerhuis verbonden. Zo vormt deze opvang een laagdrempelige en efficiënte manier om de zelfredzaamheid van jonge moeders te stimuleren en hen te begeleiden naar een zelfstandig leven met hun kind.

 • Leef-/leerhuis De Regentes | Gouda
 • Leef-/leerhuis Chavah | Groningen
 • Timohuis | Sliedrecht 

 

Begeleid wonen huizen

In een begeleid wonen huis leren jonge moeders om zo zelfstandig mogelijk te functioneren waarbij zij zelf de regie leren voeren op hun leven. De woonbegeleiding heeft als doel om de jonge moeder voor te bereiden op zelfstandig maatschappelijk functioneren in de samenleving met een goede opvoedingssituatie voor het kind.
Jonge moeders verblijven maximaal een jaar in een begeleid wonen huis. Na hun verblijf in de zorglocatie gaan zij weer wonen in hun plaats van herkomst, in een doorstroomwoning of in een andere vorm van opvang.

 • Begeleid wonen | Delft
 • Begeleid wonen | Gouda

 

Opvanggezinnen

Een opvanggezin biedt een jonge moeder tijdelijk een stabiele woonomgeving aan. Bij voorkeur beschikt de jonge moeder over  een eigen woonruimte met douche en toilet. Psychosociale begeleiding wordt verzorgd door Siriz.

 


Krachtgericht werken

Siriz werkt met de methode ‘Krachtwerk’. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van de vrouw. Krachtgericht werken is sterk oplossingsgericht in plaats van probleemgericht. Het gaat uit van de het aanboren van krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van de vrouw. Het versterkt de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van vrouwen. Samen met de cliënt wordt er, op een procesmatige manier en met een lichte vorm van begeleiding gewerkt aan tien verschillende levensgebieden, te weten:

 • Wonen
 • Werken en leren
 • Familie, vrienden en kennissen
 • Kinderen en opvoeding
 • Gezondheid en zelfzorg
 • Geld en inkomen
 • Vrije tijd
 • Partner
 • Zingeving
 • Veiligheid