Maatwerk voor mbo-studenten

Elk jaar verzorgt Siriz een gastles over tienerzwangerschappen aan een groep verpleegkundigen die de opleiding voor Obstetrie en Gynaecologie volgen. Het is een mooie uitdaging die onze kennis van hulpverlening en preventie combineert. Tijdens de les ligt de focus, meer dan bij andere lessen, op het tienermoederschap en de impact die het moederschap heeft op het leven van een jonge vrouw. Ook bespreken we hoe je als professional tienermoeders het beste begeleidt.

 

Delen van vakkennis en ervaring

Tijdens de les spelen we in op de vakkennis en ervaringen die studenten hebben opgedaan tijdens hun opleiding en stages. Bijvoorbeeld met de omgang met tienermoeders op een verlosafdeling. Of hun kennis over de mogelijke gevolgen van een curettage voor een volgende zwangerschap. Dat is anders dan de lessen die wij geven op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daar gaat het vaak om de vraag: ‘Stel je raakt onbedoeld zwanger, wat doe je?’ Nu delen we ervaringen met studenten en voeren we gesprekken over hun vakgebied. Daardoor wordt de problematiek van onbedoelde zwangerschap concreter en komt deze dichterbij.

 

Professionele blik versus persoonlijke blik

Daarnaast besteden we in de les aandacht aan hoe je als professional naar een tiener- of onbedoelde zwangerschap kijkt en hoe die blik kan verschillen van jouw persoonlijke visie. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Hoe zorg je ervoor dat je als professional je werk blijft uitvoeren ondanks jouw persoonlijke standpunten? Deze vragen leveren altijd waardevolle discussies op en helpen de toekomstig beroepsbeoefenaars nadenken over hun positie in de hulpverlening.

 

Wilt u meer weten over wat Siriz voor de jongeren van uw opleiding kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Boek een les Bel 085 130 15 70  Stuur ons een e-mail