Kennisbank Gemeenten

Gemeenten dragen sinds 2015 verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Daarnaast hebben gemeenten (deels) verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, leerplicht/RMC, schuldhulpverlening, maatschappelijke en vrouwenopvang, huisvesting en kinderopvang. Beleidsterreinen die (aanstaande) jonge ouders aangaan.

 

Als het gaat om beleid rondom (kwetsbaar) jong ouderschap, dan hebben gemeenten een sleutelrol in de volgende uitdagingen:

  • Voldoende en betaalbare huisvesting. Al dan niet met ondersteuning voor gezinnen van jonge ouders.
  • Toereikende financiën, aansluiten van financiële regelingen en goede schuldhulp.
  • Ontschotten van beleid
  • (Ervaringsdeskundigheid) in wijkteams.
  • Voldoende preventie gericht op groepen met een verhoogd risico op onbedoelde zwangerschap.

Door aan deze uitdagingen te werken, vergroten gemeente de zelfstandigheid van kwetsbare jonge ouders. Als dat integraal gebeurt, dan kan dat de gemeente flinke kostenbesparingen opleveren.

 

Oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden

De handreiking voor gemeenten geeft praktische handvatten rondom deze uitdagingen. Er worden oplossingsrichtingen gegeven en verschillende goede praktijkvoorbeelden beschreven. Ervaringsdeskundigen, Taskforce JOOZ, professionals, uitvoeringsorganisaties en gemeenten hebben zich ingezet voor deze handreiking.