Interview Nanja de Loos

 Siriz heeft verspreid over Nederland hulpposten waar vrouwen (en mannen) terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker. Hoe ziet het werk op een hulppost eruit? En welke hulpverlening biedt Siriz daar? We interviewen Nanja de Loos, maatschappelijk werker bij de Siriz-hulppost in Den Haag.

 

Nanja de Loos

Enthousiast leidt Nanja ons rond bij ‘haar’ hulppost in Den Haag. Het ziet er huiselijk uit. ‘Het is enorm belangrijk om een vertrouwde plek te hebben waar vrouwen kunnen komen om hulp te

krijgen en hun verhaal te doen. Dat je zichtbaar aanwezig bent in de wijk’, vertelt Nanja.

 

Kun je iets vertellen over de hulpverleningsgesprekken die je hebt?
“De inhoud van een gesprek is afhankelijk van de hulpvraag van een cliënt. Mensen kunnen hier voor een keuzegesprek komen, omdat zij onbedoeld zwanger zijn en niet weten wat zij met de zwangerschap willen. Ook na hun keuze ben ik beschikbaar. Ik begeleid bijvoorbeeld (aanstaande) moeders bij het uitdragen van hun zwangerschap en het invullen van het moederschap. Ook geef ik post-abortus hulpverlening en begeleid ik bij afstand ter adoptie en pleegzorgplaatsing.

 

Voordat ik start met de begeleiding van een vrouw en haar eventuele partner, vindt er een intakegesprek plaats. Daarin vertelt een vrouw haar verhaal, waarvoor ze hulp zoekt en wat ze wil bereiken. Daarna stellen we samen een op maat gemaakt hulpverleningsplan op. We gebruiken in onze hulpverlening de methode Krachtwerk. Daarin kijken we naar de krachten en mogelijkheden van een vrouw. Waar is ze goed in? Welke kwaliteiten heeft ze? Op welke mensen in haar netwerk kan zij een beroep doen?”

 

Wat is uniek aan de hulpverlening in Den Haag?
“Vergeleken met mijn collega’s in andere regio’s zijn er in Den Haag naar verhouding meer langere trajecten voor zwangerschapsbegeleiding van aanstaande ouders.
Wat verder opvalt in Den Haag is dat het netwerk rondom jonge moeders sterk is. Alle betrokken organisaties komen één keer in de maand bij elkaar om de laatste ontwikkelingen op het gebied van begeleiding van jonge moeders te bespreken. We delen signalen uit het veld en bespreken casuïstiek. Doordat de lijntjes met het netwerk zo kort zijn, weten we elkaar ook tussen de overleggen door goed te vinden. In Den Haag heb ik ook regelmatig te maken met vrouwen die voor afstand ter adoptie kiezen. Wij werken daarin samen met de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming.”

 

Welke begeleiding bied je aan (aanstaande) moeders op de hulppost?
“De begeleiding is afhankelijk van de situatie van de cliënt. We staan bijvoorbeeld stil bij wat een vrouw nodig heeft om praktisch en emotioneel goed voorbereid te zijn op de bevalling en het moederschap. Wat vindt de vrouw belangrijk in de opvoeding? Hoe zorgen we voor een veilige hechting tussen moeder en kind? Hoe is de relatie met de partner of verwekker en welke rol speelt hij in de zorg en opvoeding? Andere onderwerpen zijn huisvesting, financiën, werk en school, gezondheid, het sociaal netwerk, zingeving en veiligheid.”

 

Je doet dit werk al ruim tien jaar. Hoe kijk jij terug op die tien jaar?
“Wat ik zie is dat de situaties van veel onbedoeld zwangere vrouwen complexer zijn geworden. En dan heb ik het niet alleen over huisvesting, maar vrouwen moeten het vaker alleen zien te rooien en hebben geen of weinig netwerk om op terug te vallen De samenleving is veel individualistischer geworden.
Maar iedere vrouw die hier aanklopt voor hulp heeft hoop voor de toekomst. Ze zoekt hulp omdat ze vooruit wil. Ik wil deze vrouwen graag ondersteunen en hen laten merken dat ze er niet alleen voor staan.“

 

Siriz biedt de volgende begeleiding bij haar hulpposten:
o Keuzebegeleiding;
o Begeleiding bij het uitdragen van een zwangerschap;
o Begeleiding na een zorgwekkende echo;
o Post-abortushulpverlening;
o Begeleiding bij afstand ter adoptie of plaatsing van een kind in een pleeggezin;
o Begeleiding bij vertrouwelijk bevallen;
o Begeleiding van mannen.

 

 Aanmelden voor een gesprek met een maatschappelijk werker bij een hulppost kan via de landelijke hulplijn (0800 440 00 03), chat, e-mail of WhatsApp.