Financiering gastlessen door Gezonde School

De kosten

Een gehele lesdag kost € 1.000
Een halve lesdag kost € 500

 

Subsidie Gezonde School

Gezonde School is een initiatief van de ministeries van VWS, SZW en OCW. Gezonde School werkt aan een werkwijze voor scholen zodat scholen structureel kunnen werken aan het thema gezondheid. Een van de onderwerpen op het gebied van gezondheid is seksualiteit en relaties. Gezonde School stelt € 5.000 per schoollocatie per jaar beschikbaar aan scholen die willen werken aan seksuele gezondheid.
Wilt u een les boeken bij Siriz, dan kunt u subsidie aanvragen via www.gezondeschool.nl.