Er zijn andere oplossingen voor moeder en kind dan een vondelingenkamer

Vondelingenkamers zijn ruimtes waarin pasgeboren baby’s anoniem achtergelaten worden. Siriz is van mening dat er een beter alternatief is dat recht doet aan moeder én kind. Deze oplossing is het aanbieden van hulp in een vroeg stadium van een zwangerschap. Deze hulp is laagdrempelig en altijd beschikbaar op lokaal niveau. Ronald Zoutendijk, bestuurder bij Siriz: “In veel gevallen zien wij dat zwangere vrouwen uiteindelijk toch mogelijkheden gaan zien om hun kindje zelf op te gaan voeden of dat zij kiezen voor een plaatsing in een pleeggezin. Soms wordt ook gekozen voor het afstand doen van het kind, zodat het kind kan worden geadopteerd. Als het voor de veiligheid van de moeder en het kind noodzakelijk is, maken wij het mogelijk om onder geheimhouding te bevallen.”

 

Praktijkervaring

Zoutendijk: “We weten uit onze jarenlange ervaring dat er voor elke vrouw die onbedoeld zwanger is er een oplossing is. Een voorbeeld is een vrouw die in een zeer laat stadium ontdekte dat ze zwanger was. Een evenwichtige relatie met de verwekker was onmogelijk, omdat hij zeer agressief gedrag vertoonde. Ze was terecht erg bang voor de gevolgen voor haar en het kindje wanneer ze zou kiezen voor uitdragen van de zwangerschap. Een van de overwegingen van de moeder was om het kindje te vondeling te leggen toen ze bij Siriz aanklopte.”

 

Gemiddeld 1 vondeling per jaar

In Nederland laten mensen gemiddeld minder dan één keer per jaar een jong kind levend en hulpeloos achter. Meestal gaat het om een baby die nog volkomen afhankelijk is van de zorg van anderen. De ouder die het kind te vondeling legt, ziet geen andere uitweg of is psychisch in de war. Zoutendijk: “Siriz wil dat de alternatieve mogelijkheden voor de vondelingenkamer meer bekend raken. In deze moeilijke situaties staat Siriz klaar om passende hulp te bieden. Wanneer een vrouw op tijd hulporganisaties zoals Siriz weet te bereiken, is de kans op paniek en het te vondeling leggen van het kind kleiner.”

 

Kind heeft recht om te weten van wie het afstamt

In artikel 7 van de Rechten van het Kind staat: ‘Het kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te worden. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden’. “Wanneer er sprake is van risicovolle situaties of bij gevaar voor eigen leven, is het mogelijk om onder geheimhouding te bevallen en daarna de baby af te staan ter adoptie. Op deze manier krijgen ze begeleiding bij het proces en heeft het kind op latere leeftijd eventueel de mogelijkheid om de biologische moeder te achterhalen. Dit is niet het geval wanneer een kind te vondeling gelegd wordt.”, aldus Zoutendijk.