Disclaimer e-mail

E-mails met een hulpvraag aan Siriz worden beantwoord door maatschappelijk werkers van Siriz. De maatschappelijk werkers zijn deskundig in het verlenen van hulp bij een onbedoelde zwangerschap en bij de verwerking van een abortuservaring. Zij hebben bovendien een uitgebreide training gevolgd om via e-mail hulp te verlenen. Siriz doet er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen.

 

We proberen ervoor te zorgen dat de algemene informatie die we verstrekken juist is en de adviezen die we geven kloppen. Toch kunnen we dit niet altijd voor 100% garanderen. Siriz is verantwoordelijk voor het op een juiste manier beantwoorden van je vragen. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en de acties die je onderneemt.

Als door maatschappelijk werkers wordt verwezen naar informatie of websites van andere partijen, is Siriz niet verantwoordelijk voor de door deze partijen geboden informatie, producten of diensten.

 

Ons principe is dat we iedereen die ons een e-mail stuurt, een antwoord terugsturen. Echter behouden we ons het recht om het e-mailcontact te verbreken. We zullen de reden daarvan altijd met de betreffende hulpvrager bespreken, ook al zijn we dat niet verplicht.

 

We hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat e-mails niet zoek kunnen raken. Maar dit kunnen we niet voor 100% garanderen. Siriz heeft de e-mailhulpverlening zo ingericht dat onbevoegden e-mails niet kunnen lezen. Ook hiervoor geldt dat we dit niet volledig kunnen garanderen. Heb je na drie werkdagen na het versturen van hulpvraag per e-mail nog geen reactie ontvangen, meld dit dan per e-mail aan hulp@siriz.nl.