Congres ‘Jong en Ouder’

Op maandag 30 mei 2016 vond het congres ‘Jong en Ouder’ in Amersfoort plaats. Het was een inspirerende, interactieve dag met een afwisselend programma. Ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsmakers en bestuurders dachten met elkaar na over het verbeteren van de hulp aan (jonge) aanstaande ouders en de preventie van onbedoelde zwangerschap.

 

JOOZ Congres

 

Tijdens het congres werden waardevolle contacten gelegd tussen deelnemers en werd kennis gedeeld. Via het online vraagsysteem Metaphora stelden we knelpunten in de zorg aan jonge ouders vast. De vier grootste knelpunten in de ondersteuning en zorg aan (zeer) jonge aanstaande ouders bleek te zijn:

  • schotten in de financiering;
  • een tekort aan huisvesting;
  • onvoldoende afstemming tussen 18- en 18+; en
  • onvoldoende samenwerking tussen organisaties.

 

Siriz organiseerde dit congres in samenwerking met JSO. Op de website van JOOZ vindt u een sfeerimpressie en een fotoverslag.