Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle mensen die te maken hebben gehad met onbedoelde zwangerschap en vooral degene die daarbij ondersteuning en zorg van Siriz krijgen. Siriz doet er alles aan om de kwaliteit van deze hulp steeds te verbeteren. De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur van Siriz over alle dingen die belangrijk zijn voor cliënten en komt op voor hun rechten. De raad wil dat de ondersteuning en zorg goed aansluit bij de vraag van de mensen die hulp krijgen van Siriz.

 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft advies aan de raad van bestuur over uiteenlopende onderwerpen die de cliënt direct aangaan. Zoals vernieuwing van het zorgaanbod, het cliëntenbeleid, de klachtenprocedure, tevredenheidsonderzoeken, innovatie van de ondersteuning en zorg, de toekomstplannen enzovoort. De raad maakt vragen en/of opmerkingen van cliënten bespreekbaar en komt op voor iedereen die nu door Siriz geholpen wordt. De leden van de cliëntenraad kunnen ook onderling hun ervaringen uitwisselen en delen met Siriz. Elk jaar maakt de raad een eigen werkplan en overlegt hierover met de raad van bestuur.

 

Wat doet de cliëntenraad niet?

Voor persoonlijke klachten over de ondersteuning of zorg van Siriz kun je niet bij de cliëntenraad terecht. In de klachtenprocedure kun je lezen bij wie je een klacht kunt indienen, hoe je dat doet en welke ondersteuning je daarbij kunt krijgen.

 

Samenstelling cliëntenraad en tijdsbesteding

De cliëntenraad bestaat uit ten hoogste vijf leden. De leden zijn cliënten, ex-cliënten of vertegenwoordigers van een cliënt van Siriz. Elk jaar worden minimaal vier vergaderingen gehouden, waarvan twee met de raad van bestuur van Siriz.

 

Vergoeding voor leden van de cliëntenraad

Leden van de raad ontvangen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding. Leden krijgen ook reiskosten vergoed.

 

Jouw mening telt!

Wil jij met jouw ervaring een bijdrage leveren aan Siriz? Word dan lid van de cliëntenraad! Je bent van harte welkom om mee te denken. Neem voor meer informatie contact op met Fietje Schelling, onafhankelijke ondersteuner cliëntenraad, tel. 06 349 499 23 of stuur een e-mail naar clië[email protected].

 

"Ik heb als jonge moeder vijf maanden bij een zorglocatie van Siriz gewoond. Daar heb ik veel aan gehad. Ik zag ook dat er dingen beter konden in de hulpverlening. Daarom ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Ik wilde mijn ervaring graag inzetten om de hulp van Siriz te verbeteren. Bijvoorbeeld door te bespreken hoe we vaders meer kunnen betrekken bij de hulp voor het kindje en standaard nazorg kunnen aanbieden aan de jonge ouders.  Het is fijn om te zien dat mijn ideeën ook tot uitvoer zijn gebracht."  

Romée

 

Neem contact op met de cliëntenraad Download de folder cliëntenraad