Begeleid wonen huis in Delft

In het begeleid wonen huis leren jonge moeders om zo zelfstandig mogelijk te functioneren waarbij zij zelf de regie leren voeren op hun leven. De woonbegeleiding heeft als doel om de jonge moeder voor te bereiden op zelfstandig maatschappelijk functioneren in de samenleving met een goede opvoedingssituatie voor het kind.

 

Professionele begeleiding

Wethouder Aletta Hekker en jonge moeder Vanessa openen het begeleid wonen huis van Siriz in Delft

Wethouder Aletta Hekker en jonge moeder Vanessa openen het begeleid wonen huis van Siriz in Delft

De (aanstaande) jonge moeder gaat begeleid wonen met intensieve begeleiding. Behandeling van psychosociale of psychiatrische problemen start zo snel mogelijk. De begeleiding richt zich op het herstel en opbouwen van een steunend sociaal netwerk, het oppakken van school/werk, oplossen van financiële problemen en leren budgetteren. Psychosociale of psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat een jonge moeder een periode in een begeleid wonen huis wil doorbrengen. Zij krijgt daar coaching om een affectieve relatie aan te gaan met haar kind. De begeleiding heeft oog voor de veiligheid van het kind en de ontwikkeling van hechting. Zo nodig wordt hierin met praktische en direct toepasbare tips en tools bijgestuurd. Daarnaast is er interactiebegeleiding en ondersteuning bij de zwangerschap, verzorging en opvoeding van haar kind. Ondersteuning wordt zo veel mogelijk geboden vanuit het reguliere lokale aanbod. Zo nodig wordt traumaverwerking of therapie ingezet.

 

Krachtgericht werken

In de zorglocatie voor begeleid wonen wordt gewerkt met krachtgericht werken waarin wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van de vrouw. Krachtgericht werken is sterk oplossingsgericht in plaats van probleemgericht. Het gaat uit van de het aanboren van krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van de cliënt. Het versterkt de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van vrouwen. Samen met de jonge moeder wordt er, op een procesmatige manier en met een lichte vorm van begeleiding gewerkt aan acht verschillende levensgebieden, te weten:

  • moeder worden, moeder zijn;
  • financieel functioneren;
  • sociaal functioneren;
  • lichamelijk functioneren;
  • psychisch functioneren;
  • maatschappelijk functioneren;
  • huisvesting;

 

Voorwaarden

De jonge moeders moeten kunnen functioneren met een beperkt aantal uren professionele begeleiding door een woonbegeleider (vier tot tien uur per week). Jonge moeders kunnen, ook als zij nog niet zijn bevallen, hun intrek nemen in het begeleid wonen huis. Voorwaarde is dat vanaf de start van deelname wordt toegewerkt naar een juiste vervolgplek. De jonge moeder betaalt huur aan Siriz; indien er huurachterstand ontstaat, is de continuering van het verblijf in gevaar. Altijd zal een indicatie voor de begeleiding van de jonge moeder worden gevraagd (Jeugdwet en Wmo) om de kosten van de begeleiding te kunnen dekken.

 

Duur

Jonge moeders kunnen ten hoogste een jaar verblijven in het begeleid wonen project. Na hun verblijf in de zorglocatie voor begeleid wonen gaan cliënten weer wonen (veelal via aangevraagde urgentie) in hun plaats van herkomst, in een doorstroomwoning of in een andere vorm van opvang.

 

Aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden van cliënten op de pagina voor verwijzers en professionals.

 

Bel 0800 440 00 03  Stuur een e-mail Zoek een hulppost