Bekijk andere nieuwsberichten
30 apr

Siriz voldoet aan keuzehulpcriteria

Afgelopen najaar 2018 kwam de keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap in opspraak in sommige media en bij een aantal leden van de Tweede Kamer. De manier waarop deze media en politici over Siriz berichtten was pijnlijk en bovenal onjuist.

Naar aanleiding van de aandacht voor onze keuzehulpverlening pleitte de Tweede Kamer voor duidelijke criteria voor hulporganisaties die voor keuzehulp een beroep doen op overheidsfinanciering. Een initiatief dat wij alleen maar toejuichen.

 

Organisaties kregen van het Ministerie van VWS de kans zich in te schrijven volgens een open house-contractering. Op dinsdag 16 april 2019 maakte staatssecretaris Paul Blokhuis bekend dat Siriz aan de keuzehulpcriteria voldoet. We zijn hierover erg blij en zien dit als een blijk van waardering voor het goede werk dat Siriz al jaren doet. Op 6 mei 2019 moet de gunningsbeslissing officieel bekend gemaakt worden, nu de Tweede Kamer ook akkoord is gegaan. Als alles zonder bezwaren verloopt, gaat de financiering op 1 juni 2019 in.

 

Ondernomen stappen

Kritiek die wij kunnen gebruiken om onze organisatie nog verder te verbeteren, vinden wij zeer waardevol. Op basis van de kwaliteitscriteria zijn we dan ook aan de slag gegaan. Ons primaire proces voldeed al volledig aan de criteria. Zo zijn al onze maatschappelijk werkers hbo-geschoold en SKJ-geregistreerd en werken zij volgens de methode Krachtwerk.

We hebben onze visie en missie nog duidelijker op onze website geplaatst. Deze zijn nu direct benaderbaar vanaf de homepage. Ook staan onze waarden nu op de homepage genoemd. De keuzevrijheid van de vrouw was voor ons al een vanzelfsprekend uitgangspunt. We benadrukken dat nu meer in onze communicatie, ook in maatschappelijke uitingen.

Dat is de reden waarom Siriz niet langer deelneemt in Platform Zorg voor Leven. Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk zegt daarover: “Een meerderheid van de Tweede Kamer stelt onze hulpverlening ter discussie als Siriz in maatschappelijke uitingen, zoals voorlichting of campagnes, eenzijdig pleit voor één oplossingsrichting bij onbedoelde zwangerschap. Dat zou onze keuzehulp niet meer objectief, maar sturend maken. De teksten op de website van het platform brachten ons én het hele platform in een vervelende spagaat.”

 

Keuzevrijheid

Siriz vergroot de keuzevrijheid van de onbedoeld zwangere vrouw door alle alternatieven te bespreken, inclusief abortus, zodat de vrouw zelf een weloverwogen keuze kan maken. Wij zijn er voor haar in het traject dat volgt, welke keuze zij ook maakt. Lees hier meer over onze keuzehulpverlening.

 

Overzicht

Onlangs hebben wij een overzicht met alle ondernomen acties verspreid onder redacties van diverse (landelijke) media.

Bekijk hier het overzicht van alle ondernomen acties in verband met de kwaliteitscriteria keuzehulp.