Bekijk andere nieuwsberichten
18 sep

Siriz betreurt berichtgeving over subsidieverstrekking door VWS in het verleden

In de NRC van 18 september 2021 wordt de subsidie aan Siriz in de jaren 2015-2019 ter discussie gesteld. Huidig bestuurder Linda Wensink: “De toenmalige bestuurder van Siriz handelde in de overgangssituatie naar een nieuwe financieringswijze vanuit het belang voor de continuïteit van Siriz. Dit vanwege de noodzaak van ondersteuning van vrouwen in een kwetsbare situatie.” Wij spreken tegen dat er sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Daarbij voldeed en voldoet Siriz aan alle kwaliteitseisen en subsidievoorwaarden die het ministerie aan keuzehulpverleners stelt. Dat wordt mede bevestigd door de bevindingen van het Toetsingspanel van VWS.

 

Onjuiste beeldvorming

Bestuurder Linda Wensink betreurt dat de organisatie in een negatief daglicht komt te staan: “Wij helpen jaarlijks duizenden vrouwen en mannen in een moeilijke en kwetsbare situatie: onbedoelde zwangerschap. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en worden door de mensen die wij helpen bijzonder hoog gewaardeerd. Het is dan ook onterecht dat er door sommigen opnieuw getwijfeld wordt aan onze integriteit.”

 

Nieuwe financieringswijze

Door de staatssecretaris van VWS is inmiddels gekozen voor een andere financieringswijze, een zogenaamde ‘Open House’ of ‘bestuurlijke aanbesteding’. Bij de Open House-financiering gelden voor alle hulpverleningsorganisaties dezelfde eisen en tarieven. Siriz voldoet aan die eisen.

 

Band met VBOK

Siriz is open en transparant over de relatie met de VBOK. Siriz komt voort uit de VBOK die zich destijds vooral richtte op het ongeboren leven. Siriz helpt alle vrouwen professioneel en onvoorwaardelijk, ongeacht hun uiteindelijke keuze. VBOK en Siriz zijn statutair en financieel verbonden. De financiële bijdragen van de VBOK aan Siriz worden nadrukkelijk niet aangewend voor de financiering van keuzehulp. In de jaarverslagen van beide organisaties staat hoe deze financiële stromen zijn geregeld.

 

Waardering

Bestuurder Wensink: “Uit alle onderzoeken blijkt dat wij aan de kwaliteitseisen voldoen en cliënten onze hulpverlening uitstekend beoordelen. Wij blijven doorgaan en focussen ons de komende jaren nog meer op de hulpverlening van zoveel mogelijk vrouwen en mannen in kwetsbare situaties en op het voorkomen van deze situaties. Daarbij is de hulp onvoorwaardelijk, ongeacht de keuze van de vrouw blijft de hulp beschikbaar.” Uit onderzoek van het onafhankelijke toetsingspanel van VWS, de door Fiom gemeten cliënttevredenheid over keuzehulp en uit beoordelingen van onze cliënten blijkt dat Siriz goed werk verricht. De vrouwen die keuzehulp kregen geven ons daarvoor het rapportcijfer 9,1. De vrouwen die overige ambulante ondersteuning ontvingen geven ons het rapportcijfer 8,5.

 

Noot voor de redactie:

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht, dan kunt u contact op nemen de afdeling Communicatie via communicatie@siriz.nl.