Onbedoeld zwanger, nog geen 27 jaar en financiële ondersteuning nodig? Tienermoederfonds helpt!

De Stichting Tienermoederfonds Nederland heeft als doel om jonge vrouwen, die in Nederland wonen en onbedoeld zwanger zijn geraakt, financieel te helpen. Tot de leeftijd van 27 jaar kan voor hen een eenmalige bijdrage van maximaal 750 euro worden aangevraagd. Het verzoek hiertoe dient te worden ingediend door een maatschappelijk werker of een organisatie die hulp verleent aan tienermoeders. De financiële bijdrage is bedoeld als eenmalige bijdrage ter voorziening in basisbehoeften, zoals huur, kleding, eten en drinken van het kind en wordt onder voorwaarden toegekend. Dit betekent dat het geld niet vrij besteedbaar is. De financiële bijdrage wordt niet rechtstreeks aan de (aanstaande) moeder overgemaakt, maar wordt op de bankrekening van de betrokken hulpverleningsorganisatie gestort dan wel via een voucher ter beschikking gesteld.

 

Aanvraagformulier financiële ondersteuning

 

Perspectief

Siriz biedt zorg en ondersteuning aan moeder en kind in een sociaal kwetsbare situatie. Zowel voor als na de bevalling. Het aanvullend en onder voorwaarden financieel hulp bieden sluit goed aan op deze doelstelling. Met de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor andere hulpverlenende instanties wil Siriz graag hulp bieden aan jonge moeders die geen cliënt van Siriz zijn. Met het oprichten van de Stichting Tienermoederfonds Nederland, willen we vraag (nood van tienermoeders) en aanbod (financiële en materiële hulp) aan elkaar verbinden. Het fonds kan onmogelijk voorzien in alle behoeften van tienermoeders en andere jonge moeders, maar het is een aanzet om met name in de beginfase de meest essentiële nood te lenigen. Daarmee biedt het perspectief voor jonge moeders.

 

Doneer!

Jonge moeders blinken vaak uit in doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ze weten in veel gevallen heel goed wat ze willen voor zichzelf en vooral voor hun kind, mits ze daartoe op weg geholpen worden en ze een stabiele omgeving voor zichzelf en hun kind kunnen creëren. Het scheppen van die voorwaarden is soms wél een probleem. Daar wil het Tienermoederfonds iets aan doen. Daarom hebben we gekeken naar wat er nodig is jonge (aanstaande) moeders te ondersteunen in aansluiting op wat er al gedaan wordt. Daarvoor is met name geld nodig. Met uw bijdrage kunnen we tijdelijk en op maat helpen bij huisvesting, het kopen van de meest essentiële spullen en een goede start aan het ouderschap.

 

Doneer aan het Tienermoederfonds

 

Neem contact met ons op!

U kunt contact opnemen met Stichting Tienermoederfonds Nederland via tienermoederfonds@siriz.nl. Wij proberen dan zo snel mogelijk terug te bellen of te mailen. Graag horen we wanneer er vragen zijn over de mogelijkheden rondom de financiering van tienermoeders en/of hoe hulp kan worden geboden. Helaas kunnen wij geen giften ontvangen in de vorm van goederen. Hiervoor hebben we geen opslagplaats.

 

Contactgegevens:

Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN  GOUDA

T 085-130 1570

E: tienermoederfonds@siriz.nl

 

Aanvraagformulier financiële ondersteuning Doneer aan het Tienermoederfonds